Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskanosti. Več o tem si lahko pre​berete v Politiki zasebnosti​.
  Se strinjam / ​Se ne strinjam

Agitavit eManufacturing

Agitavit eManufacturing je odlična rešitev za načrtovanje proizvodov, ki podpira razvoj in urejanje kosovnic in pripadajočih tehnoloških potekov izdelkov ali polizdelkov. Hkrati ponuja tudi razširitve in dodatne možnosti, ki so prilagojene specifičnim potrebam proizvodnih podjetij.  

​​Kako sistem deluje?

 

​V fazi planiranja proizvodnje sistem na podlagi podatkov o delovnih nalogih, ki se prenesejo iz poslovnega sistema in podatkov o kosovnicah in tehnoloških potekih izdelkov optimizira razporeditev proizvodnih operacij na posamezen stroj, delavca ali kooperanta. S tem se skrajša proizvodni cikel in optimizira raba virov, saj se minimizirajo potrebe po menjavi orodja ali materiala, stroji pa so zaradi združevanja enakih ali sorodnih operacij bolje izkoriščeni. Tako planirane operacije delovnih nalogov se po optimiziranem vrtnem redu izvajajo v sami proizvodnji iz katere se poroča o izvedbi.

Modul za terminiranje proizvodnje omogoča zajem podatkov o izvedbi proizvodnega postopka, zaključevanje posameznih operacij ali javljanje posebnih dogodkov (npr. okvara stroja). Vse podatke sistem v realnem času ponovno upošteva pri planiranju operacij.

Rešitev spada v tako imenovane sisteme APS (»Advanced Planning and Scheduling«) in nad sistem MES (»Manufacturing Execution Systems«), ki jih današnji sistemi ERP ne podpirajo ustrezno ali pa jih podpirajo zelo »togo«.

Sistem prilagodimo posebnostim proizvodnega procesa vsakega posameznega podjetja, ga tesno integriramo z njegovim obstoječim informacijskim sistemom (ERP, skladišče…) in ga tudi povežemo s proizvodnimi linijami oziroma s stroji ali delavci.

Sistem planiranja proizvodnje omogoča povezavo s sistemom za načrtovanje izdelkov, od koder se zajemajo podatki o kosovnicah in tehnologiji proizvodov, ki se napotijo v proizvodnjo.


​​Kakšne poslovne vrednosti vam prinese proizvodni sistem?

 • Načrtovanje proizvodov (kosovnice in tehnološki postopki).
 • Načrtovanje proizvodnje.
 • Optimizacija proizvodnje.
 • Večji nadzor nad izvedbo in sledenje proizvodnega cikla.
 • Načrtovanje in nadzor nad ključnimi parametri vaše proizvodnje, kot so kapacitete, obremenitve, optimalnost razvrščanja operacij, remonti, delovni urniki, izmene, bolezni, dopusti, ...
 • Optimalno rabo časa in virov.
 • Večjo produktivnost.
 • Boljši vpogled v stanje proizvodnje in razpoložljivosti materiala.
 • Manj odpadkov.
 • Hitre reakcije na posebne dogodke, kot so nujna naročila v prodaji ter okvare in druge motnje proizvodnje.
 • Manj napak pri načrtovanju proizvodov, planiranju in realizaciji v proizvodnji.
 • Pridobljeni podatki o delavcih, kapacitetah (strojih), materialih, naročilih, izdelkih, realizaciji in zastojih, ki so osnova za analitična orodja, od koder lahko zajemate informacije za nove strateške odločitve in optimizacije v proizvodnji.