Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskanosti. Več o tem si lahko pre​berete v Politiki zasebnosti​.
  Se strinjam / ​Se ne strinjam

Obveščanje o izjemnih dogodkih (Escalation)

Komponenta »Escalation« vas bo obveščala za vse posebne dogodke, ki se bodo zgodili na projektih. Ob izjemnem dogodku boste prejeli obvestilo po elektronski pošti. Če se stanje dogodka po pretečenem intervalu ne izboljša, komponenta ponovno pošlje obvestilo. Vodje bodo s pomočjo komponente vedno obveščeni o posebnih dogodkih in rešili težave, še preden se te pojavijo.


Obveščanje ob nerednem vpisu ur (Timesheet reminder)

​Komponenta »Timesheet reminder« vas bo obveščala, če ne boste redno vnašali št. ur, ki ste jih porabili za delo. Ob več dnevni zamudi vam sistem pošlje elektronsko sporočilo. Če se na opozorilo ne odzovete, bo sistem poslal opozorilo še vašemu nadrejenemu in ga prav tako opozoril o ne vpisanih urah. Ta komponenta je odlična prav zato, ker zaposlene primora k rednemu vpisu časovnih listov. Posledično imajo projektni vodje boljši vpogled nad opravljenim delom in lahko bolj učinkovito planirajo za naprej.

Komponenta podpira tudi Project Online.


Kontrolni seznam (Project Checklist)

Kontrolni seznam je rešitev za platformo Project Server, ki poenostavi delo projektnemu vodji in ostalim ključnim deležnikom projekta, s tem da prikaže zahteve iz kontrolnega seznama za tip projekta in zahteva, da deležnik zavedno označi, da je izvedel aktivnost, ki je zahtevana v kontrolnem seznamu. S tem zagotovimo, da so naloge, ki izhajajo iz standardov, ki jih zagotavlja podjetje narejene.

Kaj omogoča »Kontrolni seznam«:

 • vnos kontrolnega seznama glede na tip projekta,
 • vnos posamezne zahteve kontrolnega seznama glede na stanje projekta,
 • prikaz kontrolnega seznama glede na stanje projekta,
 • izpolnjevanje kontrolnega seznama s strani deležnikov projekta,
 • vpisovanje komentarjev,
 • beleženje kdo in kdaj je izpolnil zahtevo iz kontrolnega seznama,
 • zagotavlja, da se projekt ne more premakniti v naslednje stanje, če kontrolni seznam ni pravilno izpolnjen.

Nadzorna plošča (Project Dashboard)

Project Dashboard omogoča hiter pregled nad posameznimi fazami projekta na enem mestu. Omogoča vpogled v mejnike, statusna poročila, tveganja, priljubljene povezave in semaforje (prikazujejo status projekta).


Številčenje projektov (Project Numbering)

Komponenta Številčenje projektov je rešitev na Platformi Project server in omogoča avtomatsko številčenje projektov. V primeru velikega števila projektov v podjetju, je nujno da imamo vse projekte v portfelju označene s kratkimi oznakami.

Kaj omogoča komponenta »Številčenje projektov«

 • zaporedni vnos številke projekta ob kreiranju,
 • možna uporaba dodatnih znakov v številki projekta,
 • možnost številčenja glede na tip projekta.

   


Matrika tveganj (Risk matrix)

Matrika tveganj je spletni gradnik za platformo Project Server, ki v grafični obliki prikaže vnesena tveganja posameznega projekta v PI matriki.

Kaj omogoča »Matrika tveganj«:

 • ​prikaz števila tveganj za posamezno območje verjetnosti in vpliva tveganja,
 • prikaz posameznih tveganj za izbrano območje,
 • dodajanje gradnika na projektno spletno mesto projekta.

Register tveganj (Risk registry)

Register tveganj je rešitev za platformo Project Server, ki omogoči kreiranje registra tveganj na nivoju podjetja oz. korporacije in je s tem v pomoč projektnim vodjem, pri pripravi seznama tveganj posameznega projekta.

Kaj omogoča »Register tveganj«:
 • vnos posameznega tveganj z nazivom tveganja in opisom,
 • vnos preventivnih ukrepov za zmanjšanje tveganja,
 • vnos korektivnih ukrepov za izvedbo ob uresničenem tveganju,
 • kategorizacijo tveganj, avtomatski prenos podatkov iz registra tveganj v seznam tveganj posameznega projekta v Project Server.

Statusna poročila (Status reports)

Komponenta statusna poročila je rešitev za platformi SharePoint in Project Server, ki poenostavi in zagotovi periodično poročanje na projektu in učinkovit pregled nad portfeljem projektov.

Kaj omogoča komponenta »Statusna poročila«

 • ​periodično generiranje poročila, ki ga morajo deležniki projekta izpolniti,
 • enostavna uporaba poročanja z zastavicami (termin, stroški, zahteve, splošno stanje),
 • standardni izgled poročila na vseh projektih,
 • opisni vnos stanja po različnih sekcijah poročila,
 • uvoz aktivnih tveganj in odprtih zadev,
 • prenos statusnih polj na poglede v Project Serverju.

   


Agitavit Snovalec dokumentov (Template Engine)

​Snovalec dokumentov je rešitev za platformi SharePoint in Project Server, ki poenostavi in pohitri kreiranje tipičnih dokumentov (obrazcev) v podjetju.

Kaj omogoča »Snovalec dokumentov«

 • pripravo predlog dokumentov (Word, Excel),
 • enostavno uporabo predlog dokumentov, ki se nahajajo v SharePoint dokumentni knjižnici in so uporabniku takoj na voljo v spustnem seznamu,
 • generiranje dokumentov s spajanjem podatkov iz SharePoint in/ali Project Server (enkraten vnos podatkov v sistem in dokumente),
 • shranjevanje dokumentov v predhodno določeno (izbrano) mapo v SharePoint dokumentni knjižnici,
 • poenotenje dokumentov,
 • verzioniranje dokumentov in hkratno urejanje dokumentov s strani več uporabnikov hkrati (SharePoint funkcionalnost).