Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskanosti. Več o tem si lahko pre​berete v Politiki zasebnosti​.
  Se strinjam / ​Se ne strinjam

​SharePoint aplikacije

Vsaka prenova portalov podjetja predstavlja zelo zahteven projekt z vsebinskega, tehnološkega in organizacijskega vidika. Agitavit vam, kot kompetentno razvojno podjetje, z vzpostavitvijo korporativnih portalov lahko zagotovi uspešno in učinkovito vpeljavo naprednega korporativnega portala. S pomočjo tako imenovanih "killer aplikacij" bo vaš portal vam in vašim uporabnikom v ponos. 

​Spremljanje seznanjenosti uporabnikov

Vaši zaposleni preberejo vse obvezne pravilnike in dokumente?

Agitavit rešitev za spremljanje seznanjenosti uporabnikov (Document Awareness Tracking) omogoča pregledno obveščanje zaposlenih o objavi posameznih dokumentov in vpogled, kdo od obveščenih se je dejansko seznanil z vsebino dokumenta. Rešitev je posebej primerna za objavljanje pravilnikov ali drugih dokumentov, s katerimi se morajo zaposleni obvezno seznaniti. 

 


​​Agitavit eSeje 3 - Sodobno obvladovanje sestankov

Izgubljate čas na slabo organiziranih sestankih? Nimate nadzora nad dogovori na sestankih?

Agitavit eSeje 3 je celovita rešitev za enostavno in učinkovito obvladovanje sestankov ter povezanih nalog.

V Agitavitu smo razvili agilno rešitev za upravljanje sestankov odločitvenih in delovnih skupin, ki temelji na platformi Microsoft SharePoint 2013. Z rešitvijo lahko podjetja podprejo celoten proces organizacije sestankov: sklicevanje sestankov, priprave na sestanek, zbiranje gradiv,obveščanje o spremembah, izvedba, izdelave zapisnikov in razdeljevanja ter spremljanja nalog.

    


Security Center for SharePoint

Za zagotavljanje skladnosti z varnostno politiko, revizijske sledi in nadzora nad poslovnim portalom Agitavit ponuja sistem Agitavit Security Center for SharePoint.

Sistem Agitavit Security Center for SharePoint za vaš poslovni portal vpeljuje celovit pregled in nadzor nad pravicami, predpisan in zahtevan s strani zakonodaje, internih predpisov in pravil, revizijskih hiš. Oddelek IT in uredniki bodo razbremenjeni rutinskega dodeljevanja pravic in izdelave spletnih mest, saj se bodo po uvedbi sistema pojavljali predvsem v vlogi potrjevalcev, končni uporabniki pa bodo pravice in spletna mesta zahtevali sami. Vse to omogoča nadaljnjo rast in razvoj portala brez bistvenega povečanja obsega del oddelka IT. Rutinsko delo ne bo več naraščalo sorazmerno z rastjo portala.

Rešitev vsebuje:

 • Poročila, ki omogočajo celovit pregled in nadzor nad poslovnim portalom.
 • Ogrodje za obveščanje uporabnikov o kršitvah opredeljenih varnostnih pravil in s tem zagotavlja, da so lahko odgovorne osebe pravočasno odzovejo na neskladja.
 • Beleženje sprememb in revizijsko sled.
 • Samopostrežne procese za upravljanje poslovnega portala, kar posledično močno razbremeni oddelek IT in zmanjša stroške upravljanja, vendar pa hkrati oddelku IT omogoča nadzor nad stanjem portala. 

 


​Agitavit - Koledar dogodkov

Agitavit koledar dogodkov omogoča oblikovanje, spreminjanje in odstranjevanje dogodkov v osrednjem (korporativnem) koledarju.

Koledar prikazuje vse dogodke v skladu s trenutnimi dovoljenji uporabnika in omogoča uporabnikom, da filtrirajo dogodke po različnih kategorijah, organizacijah in hierarhiji podjetja. Rešitev omogoča pregled dogodkov glede na dostop uporabnika, na primer omogočen je pregled samo vodstvu oziroma pooblaščenim osebam na podlagi skupin v aktivnem imeniku (Active Directory).

Vsak dogodek gre skozi proces odobritve, preden ga vidijo vsi uporabniki. Avtor (urednik) dogodka sproži delovni proces, v katerem odgovorna oseba (ena ali več oseb) dobi nalogo za pregled dogodka ter možnost, da dogodek odobri ali zavrne. Šele ko je dogodek odobren je viden drugim uporabnikom. Zavrnjeni dogodki so vidni samo avtorju, ki mu je ponujena možnost, da popravi vsebino in ponovno predloži predlog za odobritev dogodka. Avtor je vedno obveščen o odločitvi odgovorne osebe.


Agitavit sistem za rezervacijo virov (sejnih sob, literature, službenih vozil)

Vsaka organizacija uporablja določene vire, ki zahtevajo vnaprej planirano uporabo.

Klasični primeri takšnih sredstev so sejne sobe, službena vozila, literatura itd. Ti na videz zelo različni viri imajo skupno to, da jih ni mogoče v istem časovnem obdobju deliti z več kot eno osebo ali skupino, zato potrebujejo sistem za upravljanje rezervacij teh virov.

Naša rešitev vam pomaga pri upravljanju in rezervaciji teh virov.

Glavne funkcionalnosti sistema so:

 • prikaz obstoječe rezervacije na dnevni ali tedenski ravni,
 • nadzor nad upravljanjem rezervacij v preteklosti ali prihodnosti,
 • možnost premika pregleda na dan, ko je vir na voljo,
 • skupinske rezervacije virov,
 • možnost dodajanja novih rezervacij,
 • začetni in končni datum rezervacije se samodejno potrdita, tako se prepreči podvajanje,
 • urejanje in brisanje obstoječih rezervacij,
 • e-mail obvestila za uporabnike in vodstvo.

​Sistem za vodenje odsotnosti

Agitavit sistem za vodenje odsotnosti je SharePoint komponenta za vodenje uporabnikove odsotnosti.

Ključne funkcionalnosti sistema so:

 • vpogled v informacijo o številu porabljenih dni dopusta v tekočem letu,
 • priprava zahtevka za dopust in ga poslati v odobritev nadrejenemu,
 • pregled odobritev dopusta s strani nadrejenih,
 • vpogled v zgodovino poslanih prošenj/zahtevkov za odobritev dopusta.

​Organigram

Agitavit organigram je SharePoint komponenta za prikazovanje strukture podjetja. Organigram je diagram, ki grafično prikazuje drevesno strukturo posamezne organizacije, s katero prikazujemo oddelke, delovne skupine in delovna mesta ter hkrati omogoča dodatne informacije o organizaciji oziroma zaposlenemu.

Ključne značilnosti in uporabnosti sistema so:

 • integracija z Agitavit eHRM sistemom,
 • hierarhični prikaz organizacije z možnostjo zoom-in / zoom-out ter tiskanjem,
 • prikaz organizacije z možnostjo izbire posameznega sektorja/oddelka,
 • organizacijski seznam zaposlenih po posameznih sektorjih,
 • iskanje ljudi in organizacijskih enot.

​Sistem za novice

Agitavit sistem za novice je SharePoint komponenta za upravljanje novic.

Ključne značilnosti in uporabnosti sistema so:

 • kreiranje novice s predpripravljeno predlogo (template),
 • objavljanje novic z možnostjo vpeljave procesa potrjevanja, ki ga omogoča platforma SharePoint,
 • izpostavitev/objava najnovejše novice na vstopni strani,
 • iskanje po vseh objavljenih novicah z uporabo SharePoint iskalnega centra.

​Sistem za vodenje dogodkov

Rešitev omogoča preprosti vnos, urejanje in objavo dogodkov v organizaciji na platformi SharePoint. Koledar prikazuje proste in zasedene termine, posebej so barvno izpostavljeni različni tipi dogodkov in dela prosti dnevi.

Ključne značilnosti in uporabnosti sistema so:

 • načrtovanje dogodkov v organizaciji,
 • kategorizacija dogodkov omogoča uporabniku, da enostavno najde dogodek, ki ga zanima,
 • brskanje po načrtovanih dogodkih,
 • prikaz informacij o specifičnem dogodku in možnost prijave na dogodek,
 • prikaz podrobnosti dogodka v Outlook koledarjem.

Sistem za upravljanje z idejami

Nenehne izboljšave na vseh področjih poslovanja, so ključnega pomena za rast in razvoj podjetja. Pogosto imajo zaposleni veliko idej za izboljšave, vendar se te nikoli ne vpeljejo, saj je postopek za njihovo upravljanje zapleten.
V podporo upravljanju procesa z idejami je Agitavit razvil rešitev, ki temelji na SharePointu. Sistem omogoča enotno vstopno točko za upravljanje idej v organizaciji.

Poglavitne funkcionalnosti sistema so:

 • podpora celotnemu procesu upravljanja idej, od predložitve, skozi primerno ocenjevanje, realizacijo in končno oceno,
 • barvna ponazoritev/predstavitev idej glede na kategorijo in vrednost, ki jo podjetju prinaša,
 • spodbujanje udeležbe uporabnikov z všečkanjem ideje,
 • povezovanje idej z namenom ustvarjanja novih idej, katerih osnova so že obstoječe ideje,
 • spremljanje ideje skozi že definirana poročila (mesečni pregled, najbolje ocenjena ideja, koristnost/vrednost ideje in status ideje),
 • razširjeno poročanje omogoča pripravo poročil in KPI, prilagojeno poslovnim zahtevam.

​Agitavit Wiki

Je spletna rešitev, namenjena podjetjem, ki želijo optimizirano pripravljati ter voditi statusne sestanke, učinkovito upravljati dodeljene naloge, hkrati pa potrebujejo transparentno in konsistentno vodenje statusnih informacij priložnosti, projektov ter produktov.

Agitavit Wiki uporabnikom omogoča:

 • poenoteno, kronološko vodenje statusnih informacij na nivoju priložnosti, projektov, produktov,
 • arhiviranje kronoloških statusnih zapisov,
 • optimizirano sestavo agende in organizacijo sestankov, ki vključuje preddefinirano strukturo,
 • optimizirano izvajanje sestankov, s ciljno skupino,
 • dodeljevanje in upravljanje nalog.


Z rešitvijo podjetje enostavno vpelje poenoteno ter učinkovito podporo izmenjavi pomembnih informacij na treh nivojih: priložnosti, projekti, produkti; hkrati pa optimizira pripravo in vodenje sestankov, s preglednim ter učinkovitim upravljanjem nad dodeljenimi nalogami.

Prednosti:

 • zagotovljena transparentna izmenjava pomembnih informacij na nivoju priložnosti, projektov in produktov,
 • konsistentno vodenje novosti priložnosti, projektov in produktov,
 • možnost arhiviranja zapisanih informacij,
 • nižji stroški administrativnega dela,
 • krajši in ciljno vodeni sestanki,
 • transparenten pregled nad statusi dodeljenih nalog.