Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskanosti. Več o tem si lahko pre​berete v Politiki zasebnosti​.
  Se strinjam / ​Se ne strinjam

​​Management poslovnih procesov

Zaradi neprestanega spreminjanja poslovnega okolja (zahteve kupcev, cenovni pritiski konkurence, zakonodaja, nove tehnologije...) so podjetja prisiljena v neprestano prenovo in prilagajanje produktov in storitev, poslovnih procesov, ter informacijskih in drugih tehnologij.

Da bi bila podjetja sposobna neprestanega prilagajanja morajo razviti ustrezne kompetence in uveljaviti ustrezne metodološke pristope. BPM (Business Process Management), je metodološki pristop, ki podjetjem omogoča razviti zmožnosti hitrega prilagajanja in uveljavljanja procesnih sprememb v svoje poslovanje.

Eden od ključnih elementov koncepta BPM je uveljavljanje pristopa »Out Side In« pri optimizaciji poslovnih procesov. Večina podjetij še vedno uvaja spremembe v svoje poslovne procese na način »In Side Out«, kar v večini primerov pomeni, da se ukvarjajo sama s seboj. V praksi je tak pristop viden kot iskanje notranje optimizacije stroškov, pričakovan pa je predvsem ugoden izid optimizacije za podjetje samo. Večina primerov optimizacije procesov denimo ne upošteva potreb in/ali želja kupcev. V procesu optimizacije poslovnih procesov bi moralo sodobno podjetje vedno upoštevati tudi pogled o tem, kakšen bo čim ugodnejši izid za kupca (npr. čim bolj enostaven postopek reklamacije).

 

​Poslovna vrednost

​Povečanje produktivnosti in kakovosti

Ročna opravila v procesnih korakih avtomatiziramo in s tem zmanjšamo obseg človeškega dela. Odpravi se »prosti tek« zaposlenih, (običajno v procesih vodje delegirajo delo ročno in zaposleni se lotijo dela, ko imajo čas). To imenujemo »PULL« način razdeljevanja dela, medtem ko BPMS uveljavlja »PUSH« način delegiranja dela. V trenutku, ko uporabnik zaključi nalogo v avtomatiziranem procesu, BPMS ustrezni osebi takoj generira novo nalogo. Vsaka informacija se v informacijski sistem vnese le enkrat, saj BPMS poskrbi za njen avtomatski prenos v vse druge sistem/aplikacije.

​Skladnost poslovanja s predpisi in zmanjšanje tveganj

​Proces se vedno izvaja na »vsiljen način« v skladu z modelom procesa, vgrajenimi poslovnimi pravili ter politikami podjetja. BPMS zagotavlja enostavno vključevanje kupcev ali partnerjev v posamezne korake procesa (direktno z uporabo procesnega odjemalca ali posredno z integracijo B2C ali B2B portalov z BPMS).

Transparentnost procesov

Procesi se izvajajo na procesnem strežniku avtomatično, v skladu s procesnim modelom in vgrajenimi poslovnimi pravili. Za vsako instanco poslovnega procesa (poslovni dogodek) v izvajanju poznamo njeno stanje (v katerem koraku procesa, ali izvedba procesa zamuja glede na postavljene normative…, ). Vedno vemo kdo, kaj in koliko dela.

Zmanjšanje operativnih stroškov

 • Ni papirja.
 • Manj ljudi.
 • Delo od doma (virtualne pisarne pomenijo manj stroškov za najem/nakup in vzdrževanje poslovnih prostorov).

   

 

 

 


 

 

BPM izobraževanja in izvedba delavnic

 • Kaj je to procesno naravnana organizacija in upravljanje poslovnih procesov (BPM)?
 • Modeliranje poslovnih procesov.
 • Optimizacija poslovnih procesov »Out Side In«.
 

 

BPM svetovanje

 • Uveljavitev BPM koncepta.
 

 

Analiza poslovnih procesov

 • Odkrivanje, analiza in načrtovanje procesnih metrik.
 • Optimizacija poslovnih procesov na način »Out Side In«.

​​​​​​​​​