Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskanosti. Več o tem si lahko pre​berete v Politiki zasebnosti​.
  Se strinjam / ​Se ne strinjam

Poslovna analiza

Poslovna analiza je pogoj za uspešno izvedbo projekta.

V Agitavitu vam nudimo izvedbo poslovne analize, ki prinaša odgovore na vaša vprašanja. Poslovna analiza je poslovna disciplina, ki združuje nabor opravil, tehnik in znanj, potrebnih za odkrivanje poslovnih potreb, poslovnih priložnosti, poslovnih izzivov in iskanje ustreznih rešitev zanje. Pri tem sledimo smernicam "Business Analysis Body of Knowledge" (BABOK), ki jih postavlja svetovno združenje poslovnih analitikov "International Institute of Business Analysis" (IIBA), aktivni pa smo tudi v slovenski sekciji tega združenja.

 

 

 

Področja poslovne analize

Načrtovanje in spremljanje poslovne analize

Pri načrtovanju poslovne analize opredelimo proces izvedbe poslovne analize in njene izdelke, identificiramo deležnike in opišemo njihove vloge ter odgovornosti, definiramo načine komunikacije med njimi ter ocenimo obseg dela za izvedbo. Načrtujemo, kako bomo upravljali z zahtevami, kako jih bomo spremljali in določali prioritete. Definiramo tudi merila, ki jih bomo uporabili pri spremljanju poteka poslovne analize ter nadzoru učinkovitosti njenega izvajanja.

Izvabljanje zahtev

Naš cilj pri izvabljanju zahtev je, da od deležnikov prepoznamo njihove dejanske potrebe ter razumemo njihovo poslovno okolje. Pri tem je pomembno, da izberemo pravilne tehnike izvabljanja glede na dano situacijo (intervjuji, ankete, delavnice, prototipi...) in da so zbrane zahteve celovite, jasne, točne in konsistentne. Izvabljanje zahtev je ključni del poslovne analize, saj so zbrane zahteve osnova za izdelavo rešitve.

Upravljanje in komunikacija zahtev

Z upravljanjem in komunikacijo zahtev uskladimo različne poglede in zahteve med posameznimi deležniki ter zagotavljamo boljše razumevanje učinkov bodočih sprememb, ki jih bo prinesla nova rešitev. Pri upravljanju zahtev dosežemo usklajeno razumevanje deležnikov glede obsega rešitve in zahtev ter zagotavljamo sledljivost zahtev. Zahteve ustrezno dokumentiramo in skrbimo za ustrezno komunikacijo zahtev med deležnike.

Analiza poslovnega sistema

Pri analizi poslovnega sistema najprej analiziramo trenutno stanje v podjetju, odkrijemo poslovne priložnosti in izzive ter definiramo poslovne potrebe. Ocenimo, kakšne so zmožnosti podjetja, da zadovolji identificirane poslovne potrebe. Nadalje določimo najprimernejši pristop k poslovni rešitvi, določimo obseg rešitve in razvijemo poslovni primer za predlagano rešitev z oceno stroškov investicije.

Analiza zahtev

Zbrane zahteve analiziramo z namenom, da v nadaljevanju omogočimo implementacijo rešitve, ki bo dejansko zadoščala poslovnim potrebam podjetja in deležnikov. Pri analizi zahtev določimo prioritete zahtevam, zahteve organiziramo in modeliramo ter opredelimo predpostavke in omejitve, ki vplivajo na izbor rešitve. Presodimo ustreznost zbranih zahtev in preverimo njihovo veljavnost.

Presoja rešitve in preverjanje veljavnosti

Pri presojanju rešitev ugotavljamo, ali rešitev zadošča poslovnim potrebam. Če presojamo več rešitev, ugotavljamo, katera rešitev prinaša podjetju največjo poslovno vrednost. Pri preverjanju veljavnosti identificiramo razhajanja in pomanjkljivosti posameznih rešitev glede na zahteve ter predlagamo potrebne spremembe ali alternative. Ocenimo zmogljivosti rešitve, pripravljenost podjetja na uvedbo rešitve in določimo zahteve glede prehoda iz obstoječega v novo stanje.

 

* povzeto po BABOK 2.0


Storitve poslovne analize

Naše storitve v okviru poslovne analize vključujejo:

  • analiza obstoječega stanja poslovnega sistema,
  • analiza poslovnih procesov,
  • zbiranje, analiza in ovrednotenje poslovnih zahtev,
  • izdelava predloga in ovrednotenje rešitev,
  • modeliranje poslovnega sistema: model organizacijske strukture, model poslovnih procesov, model zahtev...

​​​​​​​​​