V Ljubljani je minuli teden potekala državna vaja kibernetske varnosti v jedrskih objektih — KIVA2019. V sodelovanju s predstavniki upravljalca jedrskega objekta, upravnega organa za jedrsko varnost in tehnično podporne organizacije je na prvem tovrstnem dogodku pri nas kot predstavnik proizvajalca programske opreme sodeloval tudi strokovnjak iz Agitavit Solutions.

Na vaji kibernetske varnosti, ki je 15. januarja 2019 potekala na Uradu Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV), je Primož Brečko, Senior Solutions Architect v Agitavit Solutions v sodelovanju z drugimi strokovnjaki s področja kibernetske varnosti preverjal ustreznost teoretično izdelanega modela odziva na kibernetske napade v jedrskih objektih. Predstavniki ključnih deležnikov v jedrskem sektorju (upravljavec jedrskega objekta, upravni organ za jedrsko varnost, tehnično podporna organizacija, dobavitelji računalniške opreme) so pod drobnogled vzeli obstoječe interne postopke, medsebojno komunikacijo, poročanje, nudenje pomoči in sodelovanje v primeru kibernetskega napada na jedrski objekt. Prav tako so bili na vaji prisotni zunanji opazovalci; predstavnik vodstva Fakultete za varnostne vede, predstavnica Ministrstva za notranje zadeve in predstavnik Ministrstva za javno upravo ― Direktorata za informatiko.

Na področju varnosti še mnogo izzivov

Kibernetsko vajo so zaključili s podrobno analizo, s katero so preverili ustreznost pripravljenega modela, izpostavili njegove šibke točke ter predlagali izboljšave. Strokovnjaki so soglasno prepoznali potrebo po harmonizaciji odziva ključnih deležnikov in določitvi ustreznih protokolov. »Tovrstne kibernetske vaje so temelj uspešnega sodelovanja v razmerah hitrega razvoja in sofisticiranosti kibernetskih groženj, v prihodnosti tako lahko pričakujemo, da bodo postale nuja. Vaja KIVA2019 je v prvi vrsti pokazala potrebo po izboljšanju sodelovanja in komunikacije med ključnimi deležniki, zadolženimi za kibernetsko varnost,« je po zaključku prve državne vaje kibernetske varnosti v jedrskih objektih poudaril Primož Brečko.

 

 

Slika: KIVA2019 — prva državna vaja kibernetske varnosti v jedrskih objektih.