Spomnite se vašega prvega delovnega dne. Mogoče je oddaljen nekaj mesecev, nekaj let ali celo nekaj desetletij. Veliki večini naših zgodb o prvem delovnem dnevu v novem podjetju so skupna čustva, ki so nas tisti dan prežemala. Občutki pričakovanja, nestrpnosti in tudi strahu pred neznanim. Pomislite – kako ste si tisto jutro želeli, da se bo odvil vaš prvi dan. Da vas bo zjutraj na recepciji pričakal vaš mentor za uvajanje? Da vam bodo predstavili, na kak način vam bodo kar najhitreje zagotovili potrebne informacije? Hkrati pa vam predali enoletni seznam strokovnih izobraževanj in treningov? Idealno! Pa je bilo tako?

Občutek sprejetosti in zavzetost, hitrejša samostojnost pri nalogah, zmanjšanje možnosti za interne konflikte in nastanek stresnih situacij, boljša osvojitev strokovnih znanj in mehkih veščin. Razlogov za določitev učinkovitih postopkov uvajanja (angl. Onboarding) novo zaposlenih v podjetje in na izbrano delovno mesto je zagotovo več kot dovolj. Tudi dejstvo, da se delo kadrovikov ne konča po kandidatovem podpisu pogodbe o zaposlitvi, nam je zagotovo samoumevno. Kje se v praksi torej zatakne?

Nastali problem je odraz stanja na trgu dela. Kje najti kakovostne kadre in kako zgraditi prepoznano blagovno znamko delodajalca? Na kakšen način razvijati in zadržati ključne kadre v podjetju? Vse to so vprašanja, na katera je bilo v zadnjem času prelitega veliko besed – ne samo v kadrovskih, ampak tudi v vodstvenih krogih. Obstoječe stanje na trgu dela (v mislih imam predvsem rast stopnje fluktuacije in pomanjkanja potrebnih kadrov) je kadrovsko delo spremenilo v galop za primernimi kandidati, ki bi jih lahko vkrcali na našo ladjo, in po drugi strani v preprečevanje odhodov obstoječe posadke. Kadroviki so tako iz negovanje svoj fokus ponovno (nehote) preusmerili na štetje članov ekipe na krovu. Kakovostno uvajanje novih sodelavcev v podjetje in na izbrano delovno okolje tako vse bolj postaja obrobnega pomena.

Pomanjkanje učinkovitega uvajanja je sicer že prastar problem, v katerega smo bili v sili razmer ponovno pahnjeni. Pozabljamo pa, da je zelo verjetno lahko naš učinkovit odgovor na širši problem – rast stopnje fluktuacije in pomanjkanje kakovostnih kadrov na trgu dela. Raziskave¹ namreč kažejo, da je pri delodajalcih, ki so v podjetje uspešno uvedli proces uvajanja, raven zadržanih novo zaposlenih kar 86 odstotkov. Pokažimo torej novim članom posadke, da so pri nas čisto zares dobrodošli!

AVTOR
Avatar

Anja Godec

OCENITE ZAPIS