×

Iščite po straneh Agitavit

NAJBOLJ POGOSTA ISKANJA
19. junij 2018
Bled, hotel Rikli Balance

Pametno upravljanje z odpadki na konferenci Living bits and things

TRAJANJE DOGODKA
2 dni

Na Bledu bo junija potekala osma dvodnevna konferenca Living bits and things, na kateri se bo med drugimi uspešnimi zgodbami predstavil projekt v Komunali Brežice. Miha Gruden, vodja področja IoT (angl. Internet of things), bo udeležencem orisal, kako brežiška komunala z našo pomočjo optimizirano načrtuje praznjenje omrežja zabojnikov na ekoloških otokih.

Living bits and things je vodilni poslovno-tehnološki dogodek z najdaljšo tradicijo v regiji Srednje in Vzhodne Evrope s področja interneta stvari in digitalne preobrazbe, prvič pa je potekal leta 2011 v Ljubljani. Osma edicija konference bo v blejskem hotelu Rikli Balance med 18. in 19. junijem 2018, v lanskem letu pa je ta mednarodni dogodek obiskalo 250 udeležencev iz več kot 30 držav iz vseh koncev sveta.

Naš strokovnjak Miha Gruden bo drugi dan konference (19. junij 2018) ob 14. uri v vsebinskem sklopu Smart habitats: Crowdsensing for Smart cities and smart communities predstavil projekt v Komunali Brežice. Posvetil se bo specifikam brežiškega projekta s področja interneta stvari in razkril, s katerimi izzivi se je Agitavitova ekipa IoT-strokovnjakov srečevala pri izvedbi. Prav tako bo orisal, kako v Komunali Brežice z rešitvijo Smart Waste and Water Management na Microsoft Azure optimizirano opravljajo svoje omrežje zabojnikov na ekoloških otokih. Nenazadnje bo razkril, kaj so pokazali rezultati 6-mesečnega pilotnega projekta in kakšni so prihodnji načrti komunale za doseganje zastavljenih ciljev.

Referenčna zgodba Komunale Brežice

V Komunali Brežice z digitalizacijo dejavnosti delajo odločne korake v smeri razvoja pametne komunale prihodnosti. Cilj pilotnega projekta s področja interneta stvari (angl. Internet of Things) je bil vzpostavitev sodobnega informacijskega sistema za učinkovitejše načrtovanje praznjenja omrežja zabojnikov na ekoloških otokih in pridobitev informacije o prednostih uvedbe takšnega sistema na celotnem območju Občine Brežice. Naši strokovnjaki so v sodelovanju s podjetjem NIL poskrbeli za vzpostavitev in konfiguracijo omrežja LoRaWAN ter senzorjev polnosti na ekoloških otokih. Za delovanje celotnega sistema za upravljanje so vzpostavili ustrezne komponente na platformi Microsoft Azure. Komunala Brežice z rešitvijo Smart Waste and Water Management optimizirano upravlja svoje omrežje zabojnikov ter zasleduje cilje družbe brez odpadkov (angl. Zero Waste), zmanjšanja stroškov praznjenja zabojnikov in pravočasne zaznave izrednih dogodkov pri ravnanju z odpadki.

Več informacij o projektu najdete tukaj.

Želite biti obveščeni o naših novih vsebinah?

Vpišite elektronski naslov, kamor bomo pošiljali obvestila.