×

Iščite po straneh Agitavit

NAJBOLJ POGOSTA ISKANJA

eHRM z najvišjim standardom varnosti

eHRM
Večstanovski (angl. Multitenant) različici rešitve eHRM je Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana) kot neodvisna organizacija izdal potrdilo o ustreznosti z varnostnimi zahtevami in dobrimi praksami.

Hitri razvoj tehnologij in proizvodov na trg prinaša neizprosno konkurenco, kupci pa smo pri uporabi takšnih izdelkov pogosto izpostavljeni vse večji nevarnosti. Visoka raven varnosti in kakovosti proizvodov tako postaja vse bolj zaželena dobrina. Zaradi dela z občutljivimi osebnimi podatki zaposlenih so podjetja zavezana najvišjemu standardu varnosti. Pri podpori njihovega dela z zaposlenimi k temu odločno stremimo tudi v ekipi eHRM.

V lanskem letu je Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana) kot testni laboratorij izvedel pregled varnostne arhitekture in pregled aplikacije eHRM, s katerima so potrdili, da rešitev ne vsebuje nobenih znanih varnostnih ranljivosti. eHRM je tako pridobil potrdilo o ustreznosti, s katerim obstoječim in potencialnim strankam zagotavljamo, da so njihove informacije o zaposlenih na varnem, ter jim dokazujemo najvišji standard varnosti.

Dolga tradicija certificiranja

SIQ Ljubljana je strokovna, neodvisna in nepristranska institucija, ki nudi celovite rešitve s področja preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja. Proizvodom že več kot 50 let zagotavljajo njihovo varnost in slovenskemu gospodarstvu omogočajo še hitrejše, učinkovitejše in konkurenčnejše nastopanje na globalnih trgih.

Želim prejemati vaše informacije

Vpišite elektronski naslov, kamor bomo pošiljali naša obvestila.