Za uspeh podjetja je nujna skrb za dobro izkušnjo stranke (Customer Experience), poleg tega pa je v zadnjem času vse bolj pomembna tudi skrb za zaposlene in njihovo izkušnjo na delovnem mestu (Employee Experience). Podjetja želimo zaposlenim zagotoviti digitalno delovno okolje, da lahko svoje delo opravljajo karseda kvalitetno in učinkovito. V času digitalne preobrazbe se zato v podjetjih pojavljajo ključna vprašanja: kaj, kdaj in kako uvesti ustrezna digitalna orodja v delovne procese in okolje na način, da jih bomo v največji meri izkoristili, da jih bodo zaposleni sprejeli in prepoznali dodano vrednost njihove uporabe.

Šestmesečni Program uspeha uvedbe rešitev Office 365

Imate v vašem podjetju vzpostavljen Office 365 ali o tem še razmišljate? Ugotavljate, da zaposleni nove tehnologije ne uporabljajo in zato ne izkoriščate njenega polnega potenciala? Ali pa se sprašujete, kako jo ustrezno uvesti v delovne procese?

Za vas smo pripravili šestmesečni Program uspeha, v okviru katerega skupaj prepoznavamo področja, ki jih želite nasloviti v okviru informiranja, komunikacije, sodelovanja in produktivnosti zaposlenih. Postavimo strategijo za digitalizacijo posameznih procesov in aktivnosti ter uvedemo rešitve znotraj Office 365, ki podpirajo nove načine dela. Vodimo vas skozi celoten proces analize, načrtovanja in uvedbe ter vam svetujemo, katere rešitve so najbolj primerne za vas in vaše delovno okolje.

V okviru programa vam ponujamo:

  • Pripravo strategije digitalnega delovnega okolja z Microsoft Office 365 v sodelovanju s ključnimi deležniki v podjetju.
  • Digitalizacijo izbranih delovnih procesov z orodji Office 365, ki prinašajo največjo dodano vrednost.

Paket uvedbe Microsoft Teams

Načrtujete, da bi Skype for Business nadomestili s Teams? Ste to že storili, pa zdaj ne veste, kako naprej? Vaši zaposleni že uporabljajo Teams, pa ne veste več, kdo in za kakšne namene ga uporablja? Z dobro premišljeno uvedbo Microsoft Teams boste postavili temelje za učinkovito komunikacijo in sodelovanje vaših zaposlenih.

Skozi Paket uvedbe Microsoft Teams bomo skupaj z vami ugotovili, kako Teams vključiti v obstoječe delovne procese, kdaj in v katerih primerih je orodje smiselno uporabljati in na kakšne načine ter kako nasloviti vprašanja nadzora in varnosti.

V okviru paketa vam ponujamo:

  • Pripravo strategije uvedbe treh vsebinsko različnih delovnih timov v Microsoft Teams v sodelovanju s ključnimi deležniki.
  • Pilotsko uvedbo izbranih treh timov v Teams.

Vas zanima več o naši ponudbi?

Z veseljem se bomo pogovorili o vaših poslovnih izzivih in njihovem reševanju.