Da učinkovito ravnanje z odpadki lahko bistveno prispeva k učinkoviti rabi virov, se zavedajo tudi v družbi ZEOS, ki je v Vitanjah organizirala posvet Skupaj do boljšega ravnanja z odpadki. Naša sodelavca Miha Gruden in Žiga Mravlje sta udeležencem predstavila področje interneta stvari (Internet of Things) in priložnosti, ki jih ta ponuja področju upravljanja z odpadki.

Družba ZEOS je 30. novembra 2017 že tradicionalno organizirala posvet za predstavnike izvajalcev gospodarske javne službe za ravnanje z odpadki. Namen posveta v kulturnem gospodarskem središču evropskih vesoljskih tehnologij K-SEVT je bilo iskanje odgovorov oziroma rešitev na izzive, s katerimi se gospodarske javne službe za ravnanje z odpadki srečujejo pri vsakodnevnem upravljanju tovrstnih procesov.

Sodelavca Miha Gruden in Žiga Mravlje, strokovnjaka s področja IoT, sta udeležencem osvetlila koncept interneta stvari (Internet of Things) in predstavila priložnosti, ki jih digitalizacija ponuja področju upravljanja z odpadki. V drugem delu srečanja sta na vodeni delavnici skupaj z udeleženci odkrivala možne uvedbe tehnologije IoT v njihovi dejavnosti.

Predstavniki družbe ZEOS (Emil Šehić, Alenka Gruden Belavič in Branka Biček Bizant) so predstavili rezultate projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki. Pogledali so rezultate zbiranja odpadkov s pomočjo lani postavljenih uličnih zbiralnikov širom Slovenije in predstavili novo projektno orodje za zbiranje starih aparatov na podeželju – mobilni zbiralnik. V zadnjem delu srečanja se je Anton Majhen, psihoterapevt in mentalni trener ter predsednik Slovenskega Coaching Združenja, dotaknil tematike spreminjanja okolijskih navad v gospodinjstvih s psihološkega vidika.