×

Iščite po straneh Agitavit

NAJBOLJ POGOSTA ISKANJA

Internet stvari (ang. Internet of Things) spreminja naša življenja. Pametne naprave so vse bolj povezane in kot take spreminjajo naš vsakdan. Avtomatizirana medsebojna komunikacija fizičnih naprav, strojev in sistemov podjetjem prinaša skoraj neskončno priložnosti za izboljšanje učinkovitosti, povečanje profitabilnosti in uvedbo inovativnih poslovnih modelov.

Odkrijte vrednost, ki vam jo ponujajo pametne naprave, in digitalno transformirajte poslovanje. Pri tem vas na podlagi dolgoletnega dela na področju interneta stvari podprejo naši svetovalci. V Agitavit Solutions imamo izkušnje s pregledom podatkov, poglobljeno analizo in napovedno analitiko, s pomočjo družine oblačnih rešitev SensIoT pa podjetjem pomagamo pri povezovanju, spremljanju ter upravljanju njihovih pametnih naprav.

Naše storitve

Svetovanje in vodenje IoT-projektov

Analiziramo naročnikovo okolje in poslovni -model ter načrtujemo IoT rešitev na osnovi platforme SensIoT, ki bo naročniku izboljšala poslovanje. Skupaj z naročnikom postavimo cilje projekta in metrike za spremljanje uspešnosti. Vodimo aktivnosti in komunikacijo v vsemi deležniki na projektu.

Načrtovanje in razvoj rešitev po meri z elementi IoT-arhitekture

Načrtujemo arhitekturo IoT-projekta, kar vključuje senzorje, omrežje za komunikacijo s senzorji, podatkovno zbirko, poročilni sistem in analitiko ter portal za upravljanje in portal za končne uporabnike.
Izdelamo specifikacijo rešitve, ki opredeli uporabniški vmesnik in delovanje aplikacij ter algoritmov za optimizacijo. Razvijemo rešitev, jo uvedemo k naročniku, spremljamo njeno delovanje in jo na podlagi zbranih podatkov prilagajamo za optimalno delovanje.

Pametna platforma SensIoT za pametnejše upravljanje naprav in storitev

Pridobite kar največjo dodano vrednost iz vaših pametnih naprav. Platforma SensIoT s pomočjo oblačne tehnologije izkorišča možnosti, ki jih ponujajo pametni senzorji in pametne tehnologije, za varno povezovanje naprav. Ponuja analitična orodja za uporabne vpoglede v zbrane podatke, z različnimi grafičnimi pregledi pa omogoča vizualen vpogled za enostavnejše ter takojšnje analize. Uporabnikom je na voljo prijazna in prilagodljiva aplikacija, dostopna kadarkoli in kjerkoli.

S platformo SensIoT
• Optimizirate delovne procese in povečate njihovo učinkovitost.
• Zmanjšate stroške.
• Izboljšate kakovost vaših storitev.
• Zmanjšate število in porabljen čas za obravnavo pritožb uporabnikov.
• Nudite vašim strankam vpogled v izvajanje vaših storitev.

Platforma vsebuje samostojni rešitvi za pametno upravljanje zabojnikov za odpadke (SensIoT Waste) in vodnih števcev (SensIoT Water), s katerima učinkoviteje načrtujete praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih in imate nadzor nad porabo v vodovodnem omrežju. Platformo SensIoT lahko prilagodimo tudi za uporabo na drugih področjih – kmetijstvu, okoljevarstvu, proizvodnji, logistiki ipd.

Rešitev SensIoT Waste: S pametnim praznjenjem zabojnikov za odpadke korak k čistejšemu okolju

Vnaprej načrtovane poti pobiranja smeti so finančno potratne in okolju neprijazne. Tovornjaki z vožnjami po istih poteh za praznjenje ne dovolj polnih zabojnikov porabljajo gorivo in čas, med tem ko so polni zabojniki izven dneva pobiranja neizpraznjeni. To vodi do nepotrebne porabe javnih finančnih sredstev, prekomerne obremenjenosti okolja, nezadovoljnih uporabnikov in pomanjkanja učinkovitosti.

Upravljanju z odpadki nove priložnosti ponuja področje interneta stvari, s pomočjo katerega lahko podjetja svoje storitve opravljajo bolj učinkovito. Z namestitvijo senzorjev z nizko porabo energije in dolgo obstojnostjo v tradicionalnih zabojnikih lahko spremljajo točno stanje polnosti zabojnikov, njihovo lokacijo in varnost ter tako optimizirajo poti odvoza smeti ter izboljšajo kakovost celotne storitve.

Z rešitvijo SensIoT Waste
• Ažurno pregledujete stanje polnosti zabojnikov na zemljevidu in načrtujete optimizirane prevozne poti praznjenja.
• Analizirate trende polnjenja in praznjenja zabojnikov.
• Ste pravočasno obveščeni o izrednih dogodkih.
• Zmanjšate stroške, čas in energijo, potrebno za storitve upravljanja s smetmi.

Prenesite naš letak

S pametnim praznjenjem zabojnikov za odpadke korak k čistejšemu okolju

Prenesite naš letak

Vnaprej načrtovane poti pobiranja smeti vodijo do nepotrebne porabe javnih finančnih sredstev, prekomerne obremenjenosti okolja, nezadovoljnih uporabnikov in pomanjkanja učinkovitosti. Upravljanju z odpadki nove priložnosti ponuja rešitev SensIoT. Vabljeni, da izveste več v predstavitveni brošuri rešitve SensIoT Waste. Dokument je…

Rešitev SensIoT Water: Pametno upravljanje vode za boljšo prihodnost

Voda je ena najbolj vrednih naravnih virov, a postaja tudi eden najbolj ogroženih. Z naraščanjem izzivov pri upravljanju vode ter z njimi povezanih stroškov je vse bolj pomembna vloga informacijske tehnologije in inovacij. V kombinaciji z novimi instrumenti, količinami in vrstami pridobljenih podatkov ter potrebo po ažurnem vpogledu kjerkoli in kadarkoli narašča potreba po pametnem upravljanju z vodo.

Samodejno odčitavanje števcev pri končnih porabnikih (odjemalcih) učinkovito rešuje izzive in pomaga izboljšati kakovost storitev. Rešitev SensIoT Water omogoča celovito izkoriščanje operativnih podatkov za ustvarjanje uporabnih vpogledov in izboljšanje upravljanja z vodnim omrežjem.

Z rešitvijo SensIoT Water
• Ažurno pregledujete informacije o pravem stanju porabe vode.
• Ste pravočasno obveščeni o izrednih dogodkih in tako lahko bolje načrtujete vzdrževalna dela.
• Predvidite gibanje potrebe po vodi in boljše napoveste dolgoročno povpraševanje ter tako zagotovite dobro oskrbo.
• Izvajate ciljno usmerjene akcije za smotrno porabo vode.

Naše stranke in njihove uspešne zgodbe

Komunala Brežice

S pametnim praznjenjem zabojnikov za odpadke korak k čistejšem okolju

Preberite študijo primera

"Skrb za načrtovanje in izvedbo pilotnega projekta, s katerim smo želeli preveriti, ali lahko optimiziramo odvoze odpadkov in bolje načrtujemo odvozne poti ter tako znižamo stroške in zmanjšamo onesnaževanje okolja, smo prepustili Agitavitovim strokovnjakom, ki so nas že na uvodnem sestanku prepričali s svojim razumevanjem naših potreb in poznavanjem specifik naše dejavnosti."

Jadranka Novoselc, vodja kontrole, kakovosti in razvoja v Komunali Brežice

HTML 5 Microsoft net framework Microsoft SQL server logo Microsoft Azure

Želite tudi vi sodelovati z nami?

Z veseljem se bomo pogovorili o vaših poslovnih izzivih in njihovem reševanju.

Kontaktirajte nas