×

Iščite po straneh Agitavit

NAJBOLJ POGOSTA ISKANJA

Podjetja za doseganje svojih strateških ciljev vse pogosteje izvajajo različne projekte. Z naraščanjem njihovega števila se prej ali slej pojavi izziv, kako posamezen projekt nadzorovano upravljati ter kako pravzaprav obvladovati in nadzirati celoten projektni portfelj. Obvladovanje projektnega načina dela je zato danes v podjetjih pogosto ključni dejavnik uspeha in primerjalna prednost pred konkurenco.

V Agitavit Solutions vam v prvi vrsti pomagamo pri opredelitvi zahtev in vzpostavitvi projektne metodologije. V naslednjem koraku vas podpremo pri uvedbi orodij, potrebnih za uspešno upravljanje projektov, kot so na primer Microsoft Project Server, Project Online in SharePoint.

Z uvedbo projektne infrastrukture, ki je prilagojena vaši metodologiji in načinu dela, boste ustvarili okolje za učinkovito projektno delo. S tem bodo vaši projekti izvedeni v roku in sledili bodo zastavljenim ciljem. Z nadzorom nad celotnim projektnim portfeljem boste zagotovili, da boste izvajali projekte, ki so za vas strateški in bodo podjetju prinesli največje koristi.

Naše storitve

Svetovanje

Kako uvesti dobre prakse in izboljšati procese vodenja projektov ter upravljanja projektnih programov in portfeljev? Z veseljem z vami delimo večletne izkušnje in svetujemo, katera rešitev in pristop sta za vas najprimernejša.

Uvedba Microsoft Project Server ali Project Online

Ste opredelili interno projektno metodologijo? Kaj pa zdaj? Vaš koncept upravljanja projektov povežemo s tehnološko platformo. Platformo prilagodimo, konfiguriramo in nadgradimo tako, da ustreza vašim potrebam in zahtevam.

Migracije in nadgradnje

Imate projektno podporo starejše generacije in bi radi izkoristili zmogljivosti najnovejše generacije Microsoftove platforme? Znamo jo posodobiti in podatke prenesti na najnovejšo različico Project Server ali Project Online.

Razvoj komponent za Microsoft Project

Izbirate lahko med že izdelanimi razširitvami in dodatnimi komponentami za Microsoft Project, ki naredijo rešitev še bolj zmogljivo in enostavno za uporabo. Za vaše specifične potrebe pa lahko razvijemo komponento po meri.

Integracije z drugimi sistemi

Stroški so v poslovnem, dopusti pa v kadrovskem sistemu. Kako te podatke dobim v projektni informacijski sistem? Uvedba projektnega informacijskega sistema vključuje tudi integracije z drugimi zalednimi sistemi. Tako omogočimo konsistentno stanje podatkov in odpravimo potrebo po večkratnem vnosu.

Priprava poročil in nadzornih plošč

Kateri projekti se izvajajo v skladu z načrtom in kateri so kritični? Kje so izpostavljena tveganja? Kakšna je profitabilnost projekta? Koliko kadrov boste potrebovali čez tri mesece? Pripravimo vam različna poročila in grafične prikaze, kjer boste našli odgovore na vprašanja. Po meri oblikujemo tudi nadzorne plošče za vodstvo in projektno pisarno.

Voice Project & Work Management

Rešitev Voice Project & Work Management, ki temelji na moči Microsoft Project Online (Office 365), omogoča, da vaše podjetje podpre standarde in metodologijo vodenja projektov, ki jo v podjetju imate ter spremeni način upravljanja projektov. Upravljajte najboljše projekte in optimalno izkoristite svoje vire.

Preberite več

Prenesite naš vodič

Kako se lotiti uvedbe sistema za projektno vodenje?

Prenesite naš vodič
Kako se lotiti uvedbe sistema za projektno vodenje?
  • 10 min branja
  • 5 nasvetov

V vodiču boste izvedeli opis različnih pristopov k uvedbi projektnega informacijskega sistema, priporočila nujnih pogojev za začetek projekta in recept obveznih korakov za uspešno uvedbo.

Microsoft Project Server in Project Online - prilagodljiva in celovita platforma PPM platforma

Microsoft Project Server oziroma Project Online je prilagodljiva in celovita platforma, namenjena projektno organiziranim podjetjem ter oddelkom. Funkcionalno pokriva celoten življenjski cikel projekta – spremljanje projektnih pobud, vrednotenje ključnih kazalnikov in izbiro projektov za izvedbo, načrtovanje, izvedbo, upravljanje in spremljanje projektov ter nenazadnje tudi zaključek in arhiviranje. Namenjena je članom projektnih skupin, vodjem projektov, vodjem projektnih pisarn in vodstvu. Zavzema največji tržni delež med PPM platformami, saj nudi največ izbire, najkrajšo krivuljo učenja in največ prilagodljivosti.

Dobra praksa uvedbe projektnega sistema

01

Analiziramo in določimo cilje

Na začetku preučimo obstoječi proces upravljanja s projekti, na podlagi dobrih praks in izkušenj predlagamo izboljšave ter skupaj z vami določimo cilje.

02

Uvedemo tehnološko podporo

Izvedemo namestitev projektnega informacijskega sistema. Na podlagi zbranih informacij ga prilagodimo vašim potrebam in posebnostim.

03

Izvedemo pilotske projekte

Delovanje sistema z vami preverimo na delavnici, kjer izvedemo nekaj realnih projektov. Na ta način zagotovimo, da celotna platforma podpira vaš poslovni proces.

04

Vas izobrazimo

Ko potrdimo delovanje in skladnost s cilji, je na vrsti izobraževanje. Delavnice izvedemo za projektne vodje in bodoče trenerje.

05

Pomagamo vam pri uporabi

Tudi po koncu projekta niste sami. Na voljo vam je podpora naših svetovalcev. Poskrbimo za dodatna usposabljanja uporabnikov, nove prilagoditve in nadgradnje sistema ter posodobitve metodologije.

Naše stranke in njihove uspešne zgodbe

Adriatic Slovenica

Z informatizacijo projektnih procesov do večjega nadzora in učinkovitosti

Preberite študijo primera
Zakaj delati z nami?

Agitavit Solutions smo projektno usmerjeno podjetje, zato vsak dan živimo zastavljeno projektno metodologijo in na vseh nivojih delovanja uporabljamo sistem za upravljanje projektov. Microsoft Project Server je platforma, ki jo tudi za lastne potrebe uporabljamo že od ustanovitve podjetja. Ko smo rastli kot podjetje, so rastle tudi naše potrebe glede spremljanja in upravljanja projektov. Tako smo poleg vgrajenih funkcionalnosti rešitev razširili z vrsto pred-pripravljenih aplikacij, ki nam omogočajo pregled nad vedno večjim številom projektov in sodelavcev, ustrezno načrtovanje in pravočasno ukrepanje v primeru odklonov.

Pri projektih uvedbe informacijske podpore projektnemu delu najprej analiziramo potrebe in cilje stranke ter nato na podlagi slišanega rešitev prilagodimo njenim potrebam. Naši svetovalci imajo pridobljene certifikate ScrumMaster, PRINCE 2, Project Management Professional (PMP) in Certified Project Manager – IPMA. Ponašamo se tudi s kompetenco Microsoft Gold Project and Portfolio Management.

<<

"Odločitev o izbiri ponudnika zaradi preteklega pozitivnega sodelovanja ni bila težka, saj smo v Agitavit Solutions prepoznali zanesljivega partnerja s področja informacijske podpore projektnega dela. Vedeli smo, da bodo njihovi strokovnjaki projekt izvedli strokovno in tehnično korektno."

mag. Matjaž Madžarac, zadolžen za koordinacijo spremljanja projektnega portfelja v Telekomu Slovenije, d.d.

“Za uresničitev ambicioznih ciljev je potrebna prava ekipa. Strokovnjaki iz podjetja Agitavit so s svojimi izkušnjami oplemenitil naše ideje in pomembno prispevali k uspehu projekta.”

Janez Urbas, Head of R&D, Hidria

“Odločitev za sodelovanje s podjetjem Agitavit Solutions je temeljila na podlagi njihovih dosedanjih izkušenj pri uvedbi rešitve pri drugih referenčnih strankah in zadovoljstvu strank s sodelovanjem podjetja oziroma njihovimi posamezniki.”

Andreja Korošec Rebula, direktorica Tima Upravljanje s projekti in procesi, Adriatic Slovenica d.d.

"Po uvedbi rešitve smo hitro prepoznali prednosti na vseh ravneh. Standardiziran način dela na projektih zagotavlja boljšo preglednost nad stanjem celotnega portfelja projektov. Imamo zagotovljene potrebne zapise, tudi odgovornosti in eskalacije na projektih so jasno opredeljene."

Dolores Jereb, Svetovalka in vodja projektov v Strateški projektni pisarni koncerna Kolektor

>>
    Office 365 MS Project PMP IPMA

Želite tudi vi sodelovati z nami?

Z veseljem se bomo pogovorili o vaših poslovnih izzivih in njihovem reševanju.

Kontaktirajte nas