Čeprav naj bi podjetje navzven nastopalo enotno – večja podjetja imajo cele oddelke, ki se ukvarjajo samo s tem – pa je notranji ustroj daleč od monolitnega. Zgrajen je okoli jedra, ki izvaja osnovno poslanstvo podjetja in tako prinaša denar. Drugi oddelki temu jedru omogočajo življenje in delo. In so ne samo drugačni od jedra, ampak tudi med sabo.

Vzemimo za primer tri klasične oddelke: pravni oddelek, oddelek za upravljanje človeških virov (ali popularno HR), marketing. Poleg od jedra podjetja, ki je njihov vzrok in namen, so ti oddelki odvisni od zakonodaje in trga. Zakonodaja se spreminja počasi, trg pa se lahko obrne tudi v najkrajši poletni noči. Pravni oddelek je v največji meri vezan na zakonodajo, marketinški oddelek na trg, oddelek za upravljanje človeških virov pa je razpet med oba (resda samo na specifičen del trga delovne sile, a vendarle). Ti zunanji dejavniki vplivajo na delo in potrebe omenjenih oddelkov. Nikakor ni moj namen, da bi oddelke med sabo primerjal in ocenjeval, a je dejstvo, da delo v marketinškem oddelku zahteva hitre spremembe, pripravljenost na skoke v neznano, kreativnost in razmišljanje izven obstoječih okvirjev.

center

V časih, ko lovimo zadnje priključke za skok čez digitalno ločnico, je delo s podatki, ki se dnevno stekajo v marketinške oddelke, ključnega pomena. Z eksplozijo digitalnega marketinga so ti postali še bolj zapleteni. Ogromen nabor spletnih strani, aplikacij, možnosti oglaševanja, spletnih družbenih medijev in drugih kanalov nam preprosto ne pomagajo pri razumevanju naših potrošnikov in njihovih navad. Gre za informacije, ki jih marketinški oddelek potrebuje. Poglobljen vpogled v marketinške poteze je nujnost pri sprejemanju nadaljnjih odločitev in izboljšanju uspešnosti.

Pri ustrezni obdelavi in analizi marketinških podatkov je ključna ustrezna IT podpora, ki pa žal ni samoumevna. Obseg del, ki jih lahko opravi podpora IT, je omejen s sredstvi, ki so v ta namen na voljo. In osnovno poslanstvo oddelka IT je vedno podpora jedru podjetja. Kreativni oddelki, kamor sodita marketing in prodaja, so pogosto videni kot vir motenj tega poslanstva oddelka IT. Konča se tako, da se marketinški oddelek odpove analitiki ali pa uporablja orodja, ki so primerna za glavno dejavnost podjetja, ne pa za delo v svetu, ki se spreminja kot puščavske sipine.

Za vsako bolezen raste rož’ca, pravijo. Če ste zgoraj prepoznali svoje težave, ste v številčni družbi. Zato ni nenavadno, da zadnja leta prihajajo na dan številne rešitve, ki uporabnikom z nekaj znanja in dovolj želje omogočajo, da sami poprimejo svoje, pa tudi prenekatere druge podatke. Gre za spletna orodja za samopostrežno analitiko. Uporabniki lahko podatke spojijo brez poglobljenih tehničnih veščin – pomembno je samo, da podatke poznajo in jih razumejo. Tovrstna orodja ponujajo poljubne možnosti obdelave marketinških podatkov: ažuren vpogled v uspešnost posameznih kampanj in njihovo primerjavo, analizo sprememb v potrošnikovih navadah, primerjavo prihodkov, stroškov in ROI marketinških kampanj ali kanalov, spajanje podatkov iz več virov za celovit pogled na marketinške aktivnosti ipd.

V zameno za nekaj dela in nekaj poskušanja nas ta orodja nagradijo s sodobnim in privlačnim prikazom podatkov, ki jih lahko analiziramo v globino in širino ter prikažemo na veliko različnih načinov. To na eni strani omogoča učinkovito analizo podatkov (vrtilne tabele z grafičnim prikazom) in po drugi strani možnost izdelave vedno novih poročil, s katerimi si pri odločitvah pomagamo s privlačnim izpostavljanjem najpomembnejših dejstev (konec koncev smo marketinški oddelek ali nismo?).

Spletne storitve za samopostrežno analitiko marketinškim oddelkom ponujajo rešilno bilko, ko se že zdi, da so stisnjeni v kot in obsojeni na uporabo neustreznih orodij. Ali je ta bilka ustrezna in dovolj močna, da se potegnemo iz kota? Za nekatere je, za druge ni. Poskus je vsekakor poceni, večinoma pa tudi zabaven.

AVTOR
Jože Marinček

Jože Marinček

Vodja BI področja in prvi slovenski strokovnjak z nazivom Microsoft P-Seller na področju strojnega učenja
OCENITE ZAPIS