Podjetje Microsoft je na podlagi našega stalnega prizadevanja dosegati in ohranjati najvišjo stopnjo kakovosti naših storitev potrdilo dolgoletno partnerstvo. V zbirko sedmih Microsoft zlatih kompetenc smo dodali še dve novi.

Kakovost in strokovnost sta ključni za našo uspešnost ter ohranjanje konkurenčne prednosti. Temu primerno neprestano skrbimo za ustrezno znanje naših strokovnjakov in uspešno zaključevanje projektov. Slednje med drugim potrjuje tudi devet Microsoft zlatih kompetenc − sedmim obstoječim (Gold Application Development, Gold Collaboration and Content, Gold Cloud Platform, Gold Project and Portfolio Management, Gold Data Analytics, Gold Messaging, Gold Datacenter) sta se pridružili še Gold Application Integration in Gold Cloud Productivity.

Kompetenca Gold Application Integration zagotavlja našo usposobljenost za napredno povezovanje aplikacij, procesov in ključnih podatkov podjetij z namenom večje učinkovitosti ter hitrejšega doseganje poslovnih ciljev, pridobitev kompetence Gold Cloud Productivity pa dokazuje našo strokovnost na področju svetovanja in uvedbe orodij storitve Microsoft 365.

Za pridobitev najvišje ravni partnerstva s podjetjem Microsoft in novih kompetenc smo morali ustrezno usposobiti naše strokovnjake ter uspešno zaključiti referenčne projekte. Veseli smo, da ne le ohranjamo, temveč tudi nadgrajujemo partnersko sodelovanje.
 

V sklopu Microsoftovega partnerskega odnosa imamo pridobljenih devet zlatih kompetenc.