Na letošnji Microsoftovi NT konferenci, ki je v Portorožu potekala med 22. in 24. majem 2018, je svoje znanje in izkušnje delil tudi naš strokovnjak. Miha Gruden, vodja področja IoT, je na sredinem predavanju predstavil, kako v Komunali Brežice z digitalizacijo dejavnosti delajo odločne korake v smeri razvoja pametne komunale prihodnosti. V sodelovanju z Agitavit Solutions so vzpostavili sodobno informacijsko rešitev s področja interneta stvari (angl. Internet of Things).

Cilj pilotnega projekta v brežiški komunali je bil vzpostavitev sodobnega informacijskega sistema za učinkovitejše načrtovanje praznjenja omrežja zabojnikov na ekoloških otokih in pridobitev informacije o prednostih uvedbe takšnega sistema na celotnem območju Občine Brežice. Naši strokovnjaki so v sodelovanju s podjetjem NIL poskrbeli za vzpostavitev in konfiguracijo omrežja LoRaWAN ter senzorjev polnosti na ekoloških otokih. Za delovanje celotnega sistema za upravljanje so vzpostavili ustrezne komponente na platformi Microsoft Azure. Komunala Brežice z rešitvijo Smart Waste and Water Management optimizirano upravlja svoje omrežje zabojnikov na ekoloških otokih ter zasleduje cilje družbe brez odpadkov (angl. Zero Waste), zmanjšanja stroškov praznjenja zabojnikov in pravočasne zaznave izrednih dogodkov pri ravnanju z odpadki.

Naš strokovnjak Miha Gruden je v sredo, 23. maja 2018 (predavalnici Emerald) predstavil specifike projekta s področja interneta stvari v Komunali Brežice in razkril, s katerimi izzivi se je naša ekipa IoT-strokovnjakov srečevala pri izvedbi projekta. Prav tako je skozi demonstracijo orisal, kako z rešitvijo Smart Waste and Water Management na Microsoft Azure optimizirano opravljajo svoje omrežje zabojnikov. Nenazadnje je razkril, kaj so pokazali rezultati 6-mesečnega pilotnega projekta in kakšni so prihodnji načrti komunale za doseganje zastavljenih ciljev.

 

O predavatelju:
Miha Gruden ima več kot 15 let izkušenj s področij informacijske tehnologije in projektnega vodenja. Kot vodja segmenta v Agitavit Solutions skrbi za skupino strokovnjakov s področja interneta stvari, med drugimi se je podpisal tudi pod vodenje IoT-projekta v Komunali Brežice. Svoje bogato znanje in večletne izkušnje z različnimi projekti na Microsoft tehnologijah deli na strokovnih predavanjih, seminarjih ter delavnicah.

Prav tako je Miha pod svoje okrilje vzel številne projekte na nemškem trgu, pri čemer pa je specializiran za projekte uvedbe intranetov na Microsoft SharePoint v velika mednarodna podjetja. Tako je med drugim vodil projekta uvedbe intranetov na Microsoft SharePoint 2016 v nemških podjetjih Bayerische Versorgungskammer in Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen.