Stalno izobraževanje je temelj naše uspešnosti in konkurenčne prednosti. Na podlagi izkazanih znanj in preteklih izkušenj smo v sklopu partnerskega sodelovanja s podjetjem Microsoft pridobili dve novi zlati kompetenci, in sicer Gold Datacenter in Gold Messaging.

Kompetenca Gold Messaging zagotavlja, da znamo z uporabo produktov Exchange in Exchange Online izboljšati sodelovanje zaposlenih ali s strankami in partnerji, skladnost s kompetenco Gold Datacenter pa smo dokazali z vzpostavitvami prilagodljivih in stroškovno učinkovitih podatkovnih centrov za hibridne rešitve, ki združujejo lokalno in oblačno. Zlati kompetenci našim partnerjem zagotavljata, da imamo na omenjenih področjih izkušene tehnične strokovnjake in smo dobro pripravljeni na izvedbo tudi najobsežnejših projektov.

Za pridobitev novih kompetenc smo morali v sklopu partnerskega sistema nivo podpore in zagotavljanja kakovostnih storitev dokazati z usposobljenimi strokovnjaki. Z dvema novima kompetencama ― Gold Datacenter in Gold Messaging ― še bolj utrjujemo partnerstvo s podjetjem Microsoft, našim strankam pa lahko nudimo širši spekter kakovostnih storitev in rešitev. Znotraj partnerskega sistema imamo že pridobljene kompetence Gold Application Development, Gold Collaboration and Content, Gold Project and Portfolio Management, Silver Data Small and Midmarket Cloud Solutions, Silver Cloud Platform.

 

 width=550

V sklopu Microsoftovega partnerskega odnosa imamo pridobljenih sedem kompetenc.