Zakaj bi v trenutnih razmerah izgubljali čas za pogovor o temah, o katerih se v tem času pogovarjate vsako leto? Na periodičnih pogovorih s sodelavci nagovorite njihove trenutne izzive, pomisleke, skrbi. eHRM vam omogoča samostojno postavitev različnih tipov vprašanj za spodbujanje dialoga in zbiranje mnenj.

Če kdaj, potem je v trenutnih razmerah čas za redno komunikacijo s sodelavci o aktualnih temah. Na prihodnjih periodičnih pogovorih se tako pogovorite o temah, ki so v teh spremenjenih okoliščinah zares pomembne – kakšna je njihova trenutna izkušnja in občutki, katere izzive imajo, kako jim lahko pri tem pomagamo idr.

Če imate na primer sodelavce tako na lokaciji (v proizvodnji) kot tudi take, ki delo ves čas opravljajo od doma, s pomočjo zanje prilagojenih vprašalnikov usmerite tudi vsebino periodičnega pogovora. Zaposlene na lokaciji na primer povprašajte, kateri so njihovi največji strahovi pri delu v novih razmerah, tiste, ki svoje delo še vedno opravljajo od doma, pa, ali imajo težave z motivacijo in s produktivnostjo ter kako jim lahko pri tem pomagate. Izpostavite na primer: Kako se trenutno počutiš pri delu od doma? Katere dobre prakse pri delu od doma bi želel prenesti v čas, ko bomo nazaj v pisarnah? Katera od trenutnih praks ti ne ustreza in jo bi želel opustiti?

Pogovore celovito informacijsko podprite

Če želimo spreminjati vsebino pogovorov, mora temu slediti tudi digitalna informacijska podpora za pogovore. Podjetja lahko z eHRM podmodulom Upravljanje z uspešnostjo pripravljajo, načrtujejo in izvajajo različne vrste pogovorov: razvojne ali osebne pogovore, ocenjevalne, prav tako tudi kakršnekoli druge periodične ali »ad-hoc« pogovore. Pri tem lahko vprašalnike pripravljate samostojno – na primer prilagojene različnim profilom sodelavcev ali tipom pogovorov.

 

Pogled na prilagodljive vprašalnike eHRM.

 

S fleksibilnimi vprašalniki boste vodje ekip veliko bolj zajele trenutno občutje in stanje svojih sodelavcev, kadrovski strokovnjaki pa boste dobili celovit vpogled v stanje znotraj podjetja – kašno je splošno počutje zaposlenih, katere njihove izzive še morate nagovoriti ter katere aktivnosti so sprejete in bi jih bilo smiselno nadaljevati. Po zaključku kvartalnih pogovorov imate kadroviki v poročilu zbrane vse odgovore, ki jih lahko analizirate in predstavljajo odlično osnovo za ustrezne nadaljnje ukrepe.

 

Želite izvedeti več o prednostih in posameznih funkcionalnostih, ki jih ponuja eHRM? Spoznajte jih TUKAJ.