Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo (SRIP) Pametna mesta in skupnosti, ki ga vodi Institut Jožef Stefan, je namenjeno povezovanju podjetij in raziskovalnih ustanov na posameznem področju ter določanju prioritet za razvojna vlaganja in usklajevanje raziskovalno-razvojne dejavnosti. Osnovni cilj delovanja IKT horizontalne mreže (IKT_Hm) je podpora razvojnim aktivnostim vseh SRIPov na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Ključni cilji SRIP so razvoj globalno konkurenčnih rešitev na področju pametnih mest in skupnosti (PMiS), vzpostavitev svetovno prepoznanega ekosistema partnerjev, ki permanentno sinergično nadgrajujejo in povezujejo svoje kompetence na domenskih področjih in tehnologijah PMiS, zagotavljanje virov in pogojev (ekosistem z odprto platformo) za čim krajši čas od načrtovanja do trženja globalno konkurenčnih visokotehnoloških rešitev in mednarodna uveljavitev slovenske blagovne znamke na področju. Znotraj IKT_Hm se bomo osredotočali na razvoj in vzpostavitev integriranih sistemov/platform in hkrati s svojimi kompetencami in rešitvami podpirali razvojne aktivnosti v fokusnih področjih znotraj posameznih SRIP in vertikal PMiS.

V podjetju Agitavit Solutions se veselimo sodelovanja z ostalimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami iz celotne Slovenije. Verjamemo, da bomo z znanjem in izkušnjami pridobljenimi na preteklih in obstoječih projektih prispevali k razvoju prednostnega področja »Ekosistem pametnega mesta« ter tehnologij na področju interneta stvari.

Vabimo vas tudi k branju študije primera na področju interneta stvari Komunala Brežice – S pametnim praznjenjem zabojnikov za odpadke korak k čistejšem okolju.