Internet stvari (ang. Internet of Things) s pametnim povezovanjem naprav prinaša skoraj neskončno priložnosti. Svoje bogato znanje in izkušnje s tega področja smo v Agitavit Solutions združili v SensIoT — pametno platformo, ki s pomočjo oblačne tehnologije omogoča povezovanje, spremljanje in upravljanje pametnih naprav za pridobivanje kar največje dodane vrednosti.

Platforma SensIoT od senzorjev pridobiva podatke, omogoča njihov pregled, poglobljeno analizo in napovedno analitiko, podjetjem pa na tak način ponuja optimizacijo delovnih procesov in povečanje njihove učinkovitosti, zmanjšanje stroškov, izboljšanje kakovosti njihovih storitev, zmanjšanje števila pritožb uporabnikov in časa za njihovo obravnavo ter strankam vpogled v izvajanje storitev.

Vsebuje analitična orodja za uporabne vpoglede v zbrane podatke, z različnimi grafičnimi pregledi pa omogoča vizualen vpogled za enostavnejše ter takojšnje analize. Uporabnikom je na voljo prijazna in prilagodljiva aplikacija, dostopna kadarkoli in kjerkoli.

SensIoT vsebuje samostojni rešitvi za pametno upravljanje zabojnikov za odpadke (SensIoT Waste) in vodnih števcev (SensIoT Water), s katerima se učinkoviteje načrtuje praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih in nadzira porabo v vodovodnem omrežju. Platformo lahko prilagodimo tudi za uporabo na drugih področjih – kmetijstvu, okoljevarstvu, proizvodnji, logistiki ipd.

Vabljeni, da izveste več na predstavitveni strani platforme.

 

Pogled na platformo SensIoT.