×

Iščite po straneh Agitavit

NAJBOLJ POGOSTA ISKANJA

Elektro Celje

Upravljanje projektov

Izboljšanje celotnega projektnega cikla z Microsoft Project Server

Izziv naročnika

 • Tehnološko zastarela obstoječa projektna infrastruktura.
 • Težko upravljanje s projektnimi pobudami in potrebami – ni jasnih prioritet in usklajenosti s strategijo.
 • Pomanjkanje top-down pogleda finančnega in časovnega stanja projektov.
 • Razširiti uporabnost orodja za vodenje vseh projektov v organizaciji, ne zgolj malih energetskih projektov.

Rešitev

 • Vzpostavitev in migracija podatkov na novi Project Server 2013.
 • Uvedba modula za upravljanje s potrebami in pobudami.
 • Uvedba poročil in projektnih nadzornih plošč (dashboards), ki na enem mestu združujejo podatke iz sistema za upravljanje projektov in drugih sistemov v podjetju (ERP, Geo Informacijski Sistemi).
 • Dodana podpora za upravljanje ne-energetskih projektov.

Vrednost

 • Enostaven in hiter dostop do vseh podatkov o projektih.
 • Ažurna poročila na osnovi konsolidiranih podatkov omogočajo top-down pregled finančnega in časovnega stanja projektov.
 • Krajši odzivni časi na izjemne dogodke (zamude, finančne prekoračitve).
 • Standardizirano upravljanje s potrebami in pobudami.
 • Priprava letnega proračuna na osnovi celovitega poročila o pobudah.

O naročniku

Elektro Celje je eno večjih podjetij za distribucijo električne energije v Sloveniji; zagotavlja zanesljivo, kakovostno, stroškovno učinkovito in okolju prijazno oskrbo odjemalcev z električno energijo ter izvajanje s tem povezanih storitev, ki temeljijo na partnerskem odnosu in inovativnosti.

Želite tudi vi sodelovati z nami?

Z veseljem se bomo pogovorili o vaših poslovnih izzivih in njihovem reševanju.

Kontaktirajte nas