×

Iščite po straneh Agitavit

NAJBOLJ POGOSTA ISKANJA

Kolektor Group

Upravljanje projektov

Kolektorjevi projekti po standardih projektnega managementa

PRENESITE DALJŠO ŠTUDIJO PRIMERA

Izziv naročnika

 • Slaba preglednost nad portfeljem projektov.
 • Pomanjkanje nadzora nad odgovornostmi in pooblastili.
 • Zagotovitev skladnosti projektnega managementa s standardi avtomobilske industrije APQP.
 • Vzpostavitev analitike in poročanja o stanju projektov.
 • Vzpostavitev pregleda nad zasedenostjo kadrovskih virov.

Rešitev

 • Projektni portal služi kot enotna vstopna točka za dostop do ažurnih informacij, povezanih s projekti in portfelji projektov.
 • Po meri prilagojen delovni tok za posamezni tip projekta, ki uporabnika vodi od projektne pobude do zaključka projekta.
 • Avtomatsko generiranje standardnih projektnih dokumentov na osnovi predlog.
 • Sledenje aktivnostim v posamezni fazi projekta.
 • Nadzor nad nalogami in odgovornostmi posameznih članov projektne ekipe.
 • Poročanje o statusu projektov.
 • Avtomatsko obveščanje odgovornih oseb in vodstva ter pravočasno odzivanje v primeru projektnih zamud ali finančnih prekoračitev.
 • Poročilni sistem za vodstvo.

Vrednost

 • Delovanje v skladu s procesi in standardi, zahtevanimi v avtomobilski industriji APQP.
 • Boljša preglednost nad stanjem vseh projektov v podjetju.
 • Povečana produktivnost in učinkovitost managerjev projektov pri svojem delu.
 • Hitrejše zaznavanje neskladnosti s projektnim planom in s tem tudi odzivanje na projektne zamude ali finančne prekoračitve.
 • Jasna opredelitev odgovornosti in pooblastil v procesu projektnega managementa.
 • Poenotenje sistema projektnega managementa za celotno podjetje.
 • Obvladovanje dokumentacije in spremljanje sprememb.
 • Skrajšanje časa za izvedbo določenih projektnih aktivnosti.

O naročniku

Koncern Kolektor deluje v visoko specializirani industrijski proizvodnji. V pol stoletja se je razvila v globalno družbo s sedežem v Sloveniji in razvejano mrežo podjetij in podružnic v Evropi, Ameriki in Aziji. Strateški položaj sedeža ji omogoča globalno tržno in proizvodno prisotnost na vseh pomembnih svetovnih trgih ter učinkovito obvladovanje potreb trga in optimalne poslovne rešitve. Dejavnost skupine Kolektor je osredotočena na razvoj tehnološko zahtevnih izdelkov in je razdeljena na tri poslovne divizije: komponente in sistemi v mobilnosti, elektroenergetika, inženiring in tehnološki sistemi.

"Po uvedbi rešitve smo hitro prepoznali prednosti na vseh ravneh. Standardiziran način dela na projektih zagotavlja boljšo preglednost nad stanjem celotnega portfelja projektov. Imamo zagotovljene potrebne zapise, tudi odgovornosti in eskalacije na projektih so jasno opredeljene."

Dolores Jereb, Svetovalka in vodja projektov v Strateški projektni pisarni koncerna Kolektor

Želite tudi vi sodelovati z nami?

Z veseljem se bomo pogovorili o vaših poslovnih izzivih in njihovem reševanju.

Kontaktirajte nas