×

Iščite po straneh Agitavit

NAJBOLJ POGOSTA ISKANJA

Komunala Brežice

Internet of Things

S pametnim praznjenjem zabojnikov za odpadke korak k čistejšem okolju

PRENESITE DALJŠO ŠTUDIJO PRIMERA

Izziv naročnika

 • Optimizirati načrtovanje poti odvozov smeti z ekoloških otokov.
 • Pridobiti pregled nad polnostjo zabojnikov.
 • Vodenje evidenc poti in količin zbranih odpadkov so spremljali v enostavnih preglednicah.
 • Vodje služb za spremljanje odpadkov niso imele realnih podatkov o količini odpadkov in učinkovitosti praznjenja.
 • Vodstvo ni imelo ažurnih podatkov oziroma jih ni imelo s čim primerjati, da bi lahko ocenili, če delajo učinkovito.

Rešitev

 • Po meri razvita rešitev Smart Waste and Water Management – omrežje smetarskih zabojnikov.
 • Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje omrežja zabojnikov na izbranih ekoloških otokih.
 • Razvoj algoritma, ki generira optimalne poti praznjenja zabojnikov.

Vrednost

 • Pridobivanje informacij o polnosti zabojnikov in preverjanje obstoječega sistema praznjenja.
 • Načrtovanje in optimiziranje poti smetarskih zabojnikov.
 • Prihranek pri stroških praznjenja zabojnikov.
 • Ažuren vpogled do informacij o višini stroškov poti in sprotno spremljanje učinkovitosti delovanja podjetja.

O naročniku

Komunala Brežice je inovativno, družbeno odgovorno in okolju prijazno podjetje, katerega glavna naloga je zagotavljanje kakovostnega bivanja v zdravem in čistem okolju. Veliko skrbi posvečajo ozaveščanju uporabnikov o omejenosti naravnih virov ter spodbujanju trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe. Poslanstvo brežiške komunale je trajnostno zagotavljanje visokokakovostnih storitev gospodarskih javnih služb vsem uporabnikom občine Brežice pod enakimi pogoji in poštenih cenah.

"Skrb za načrtovanje in izvedbo pilotnega projekta, s katerim smo želeli preveriti, ali lahko optimiziramo odvoze odpadkov in bolje načrtujemo odvozne poti ter tako znižamo stroške in zmanjšamo onesnaževanje okolja, smo prepustili Agitavitovim strokovnjakom, ki so nas že na uvodnem sestanku prepričali s svojim razumevanjem naših potreb in poznavanjem specifik naše dejavnosti."

Jadranka Novoselc, vodja kontrole, kakovosti in razvoja v Komunali Brežice

Želite tudi vi sodelovati z nami?

Z veseljem se bomo pogovorili o vaših poslovnih izzivih in njihovem reševanju.

Kontaktirajte nas