Webinar november 2022

Digital Agora: Komunikacijsko stičišče za vse sodelavce

Želite izboljšati informiranost sodelavcev? Vsi vaši zaposleni nimajo dostopa do službenih prenosnih naprav ter jih posledično teže obveščate o spremembah in novostih? Vas zanima, kako vam pri učinkoviti komunikaciji s sodelavci lahko pomaga Digital Agora?

Spletni seminar bomo namenili reševanju izziva doseganja vseh sodelavcev s ključnimi informacijami podjetja ne glede na njihovo lokacijo dela ali delovno mesto. Pod drobnogled bomo vzeli možnosti, ki jih za ažurno obveščanje in enostaven dostop do podatkov, potrebnih za delo, ponuja platforma Digital Agora.

Pogledali bomo, na kakšen način Digital Agora podpre hitrejši pretok informacij, prispeva k boljši informiranosti sodelavcev, omogoči dvosmerno komunikacijo med organizacijo in zaposlenimi ter pomaga pri povečanju zavzetosti in pripadnosti sodelavcev podjetju. Sprehodili se bomo skozi demo rešitve ter na primeru podjetja z velikim številom zaposlenih brez dostopa do digitalnih poslovnih orodij (delavci v proizvodnji, prodajalci, delavci na terenu) spoznali njene prednosti.    

Žarko Višekruna, Product Owner, in Robert Ribič, Product Manager, bosta predstavila:

1. Katere konkretne izzive rešuje Digital Agora?
2. Na kakšen način podpre izmenjavo informacij?
3. Izgled in funkcionalnosti produkta (demo okolje).

Komu je namenjen?

Spletni seminar je namenjen vsem, ki soustvarjate interno komunikacijo in iščete načine, kako z informacijami doseči prav vse sodelavce. 

Prijava na Digital Agora dogodek

Izpolnite prijavni obrazec in se nam pridružite!