×

Iščite po straneh Agitavit

NAJBOLJ POGOSTA ISKANJA

Z eHRM ustvarjate kadrovska poročila – zase ali za druge

eHRM
Stalno spreminjajoče se poslovno okolje sili podjetja v stalno spreminjanje svojih procesov. V želji po samostojnem delu naših strank smo v peto različico rešitve eHRM uvedli novo, bolj enostavno izkušnjo – samostojnega ustvarjanja in urejanja kadrovskih poročil.

Učinkovito delo s kadri v vsakem podjetju zahteva različne deležnike – od kadrovskih strokovnjakov, vodij ekip in nenazadnje do vodstva podjetij. Peta različica eHRM odslej omogoča, da si vodstvo, vodje posameznih ekip in kadrovski strokovnjaki iz ažurnih kadrovskih podatkov s personaliziranimi poročili poljubno ustvarjajo lastne vpoglede. Na tak način imajo v vsakem trenutku vpogled v ažurne informacije, ki so zanj pomembne in na način, ki jim kar najbolj odgovarja.

Kadrovska služba lahko pripravlja namenska poročila za vse vodje, v katerem pa so prikazani le podatki njegove ekipe. Z enim poročilom se tako lahko v podjetju pokrije poljubno število oddelčnih poročil. Enotna poročila med drugim omogočajo poenoteno pripravo na sestanke.

Kako lahko izkoristite prilagodljiva poročila?

eHRM z različnimi poročili omogoča pregled nad intelektualnim kapitalom podjetja. Vsak vodja ima ažuren vpogled v izobraževanja svoje ekipe – katere vsebine in kakšna je bila pri tem investicija podjetja – kadrovska funkcija in vodstvo pa na nivoju celotnega podjetja. Odgovorni v podjetju lahko pregledujejo informacije o uporabi novo pridobljenega znanja na delovnem mestu, s čimer lahko boljše ocenijo učinke izobraževanja.

Kakšno je stanje podjetja na poti do cilja? S prilagodljivimi poročili imate lahko pregled nad cilji sodelavcev v izbranem obdobju in njihovim doseganjem za hiter vpogled, koga je potrebno pohvaliti in koga spodbuditi oz. preveriti, ali je potrebna pomoč.

Pri pripravi na nov projekt ima vodja vpogled v informacije o potencialnih članih ekipe. Z različnimi poročili si lahko pripravi pregled nad znanji, certifikati, izobrazbo in kvalifikacijami sodelavcev za boljšo oceno, kdo od njih je primeren za delo na novem projektu.

Želim prejemati vaše informacije

Vpišite elektronski naslov, kamor bomo pošiljali naša obvestila.