Komunikacijska platforma
Digital Agora

Vključite čisto vsakega vašega zaposlenega

Imate v podjetju veliko število sodelavk in sodelavcev, ki na svojem delovnem mestu nimajo dostopa do digitalnih poslovnih orodij (npr. vozniki, prodajalci, delavci na terenu), in želite, da so vključeni v interno komunikacijo?

S platformo Digital Agora povežete in vključite prav vse vaše zaposlene. Z namestitvijo okolja na prenosno napravo jim omogočite prejemanje ključnih informacij, ki jih potrebujejo pri delu. Na tak način ustvarite celovito digitalno delovno okolje za prav vse sodelavce, s čimer vplivate na njihovo produktivnost ter zavzetost in pripadnost podjetju.

Digital Agora vam omogoča
Doseganje vseh sodelavcev
Zaposleni so ne glede na njihovo lokacijo dela ali delovno mesto obveščeni o ključnih informacijah v podjetju in imajo na voljo vse podatke, potrebne za delo − brez potrebe po službenem elektronskem naslovu ali zasebni telefonski številki.
Aktivno soustvarjanje kulture
Z Digital Agoro vsak zaposleni dobi glas. Kanal omogoča dvosmerno komunikacijo med podjetjem in zaposlenimi. Prek svojih komentarjev, glasov, mnenj in drugih povratnih informacij podjetju lahko vsi neposredno soustvarjajo kulturo organizacije.
Prevzemanje bolj učinkovitih načinov dela
Z izboljšanim informiranjem izboljšate produktivnost zaposlenih, saj imajo ti v vsakem trenutku pri roki ključne informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu − bližnjice do pogosto uporabljenih orodij, urnike dela, imenika, e-dokumentov in drugo.
Zavzete in motivirane zaposlene
Z izboljšanjem interne komunikacije, vključitvijo vseh zaposlenih ter informiranostjo povečate zavzetost in pripadnost sodelavcev podjetju. Podjetje prek komunikacije z vsemi prav tako učinkoviteje usmerja delovno silo.
Digitalizirane in optimizirane procese
Digital Agora z modulom Procesi omogoča digitalizacijo in optimizacijo poslovnih procesov. Med drugim smo za podjetja optimizirali vozni park, oddajo potnih nalogov, beleženje časa na delovnem mestu, pošiljanje okrožnic ipd.

Združuje funkcionalnosti

Novice

Dosegajte vse zaposlene s ključnimi internimi novicami in obvestili.

Zakladnica vsebin

Delite in razširite interno znanje, ponudite navodila za delo, ugodnosti, izobraževanja, uvajanju v delo.

Dogodki

Obvestite o novih izobraževanjih, team-buildingih in drugih internih dogodkih.

Ključne povezave

Hitro dostopajte do aplikacij in orodij za vsakodnevno delo.

Načrt dela

Imejte vpogled v vaše načrtovano delo in urnike.

Ankete

Sistematično pridobivajte povratno informacijo od sodelavcev.

Iskalnik

Učinkovito iščite po vsebinah in dokumentih.

Imenik

Dostopajte do kontaktnih podatkov in drugih informacij o sodelavcih.

Organigram

Imejte vpogled in v organizacijsko shemo podjetja.

Všečkanje

Vključite zaposlene v interno komunikacijo.

Analitika

Spremljajte doseg kanala in posameznih vsebin ter predlagajte izboljšave.

Združimo vaše podjetje

Ustvarjanje komunikacijskih kanalov je eno od naših osrednjih področij, na katerem že leta pomagamo strankam spodbujati interno komunikacijo, produktivnost in sodelovanje med zaposlenimi. Naša vizija je digitalno delovno izkušnjo vsakega zaposlenega približati tisti, ki jo doživlja z digitalnimi storitvami doma. Tako z rešitvami zagotavljamo interakcijo, h kateri se vrača.

Ponosni smo na pretekla sodelovanja. Preverite naši uspešni zgodbi s podjetjema Mercator in Nomago, za kateri smo s celovito digitalno delovno izkušnjo združili zaposlene.

Študija primera
Z mi.Mercator do celovite digitalne izkušnje zaposlenih

Mercator zaposluje 21 tisoč ljudi na petih trgih. Kot ključni fokus so si zastavili cilj poenotenosti trgov tako z vidika interne komunikacije kot tudi delovanja skupine.
 
V sodelovanju z Agitavit Solutions se je rodila ideja o mi.Mercator − platformi, namenjeni zaposlenim vseh družb Skupine Mercator, s katero gradijo digitalno izkušnjo vsakega posameznika.

"S komunikacijsko rešitvijo smo uspeli povezati ljudi z različnih lokacij. Na takšen način smo zagotovili večjo zavzetost zaposlenih in izboljšali pripadnost podjetju, s čimer je bil naš začetni cilj dosežen."
dr. Borut Puklavec direktor strateške informacijske tehnologije, Nomago d.o.o.
Želite celovito nadgraditi digitalno delovno okolje?

Z veseljem se bomo pogovorili o vaših željah in izzivih na tem področju.