Bankart s celovitim digitalnim delovnim okoljem za zaposlene

Izziv

 • Okrepiti komunikacijo do zaposlenih in med njimi, ter zagotoviti centraliziran dostop do ključnih poslovnih orodij. 
 • Omogočiti dostop do ažurnih, točnih in relevantnih informacij za vse zaposlene, kadarkoli in preko različnih naprav (vključno z možnostjo mobilnega dostopa). 
 • Decentralizirati uredniško politiko z namenom zagotavljanja informacij iz različnih delov organizacije. 
 • Dokazati učinek orodij na delo zaposlenih in povrnitev investicije v informacijsko podporo. 

Rešitev

 • Identificiranje ključnih izzivov ter rešitve interne komunikacije in sodelovanja prek delavnic s ključnimi deležniki.    
 • Vzpostavitev okolja za sodoben, interaktiven, dvosmeren komunikacijski odnos med zaposlenimi. 
 • Prenovitev uredniške in administratorske politike intranet portala. 
 • Vzpostavitev orodij za analizo dosega in obiskanosti. 

Vrednost

 • Sprejemanje informiranih odločitev, saj so zaposleni seznanjeni s ključnimi informacijami podjetja.  
 • Poenoten dostop do ključne dokumentacije za vse zaposlene. 
 • Boljša produktivnost zaposlenih, saj se ne ukvarjajo z iskanjem ključnih informacij. 
 • Večja transparentnost podjetja. 

O naročniku

Čeprav ne veste, se s procesi družbe Bankart srečujete vsak dan. Ob uporabi plastičnega denarja, bančnih avtomatov, POS-terminalov, pri uporabi SEPA infrastrukture za mala plačila, pri poslovanju z e-računom, Flik plačili, ob sodelovanju s Kontaktnim centrom Bankarta, ki nudi pomoč uporabnikom bančnih avtomatov in POS-terminalov ter s službo POS servisa ob nameščanju, servisiranju in vzdrževanju POS-terminalov v POS-mreži Bankarta. Z uspešno vzpostavitvijo infrastrukture SIMP (SEPA infrastruktura za mala plačila) se je Bankart pridružil drugim evropskim klirinškim hišam, ki procesirajo SEPA kreditna plačila in SEPA direktne bremenitve, tako izvaja procesiranje velikega števila SEPA skladnih plačilnih nalogov. Infrastruktura SIMP izpolnjuje vse zahteve SEPA in je v celoti skladna s SEPA pogoji opredeljenimi v Evrosistemu. V podjetju zagotavljajo visok nivo zanesljivosti, razpoložljivosti in kakovosti storitev, kar dokazuje tudi visoka stopnja skladnosti s predpisanimi mandati in standardi.

Vabljeni k branju celotne študije primera sodelovanja. Dokument lahko prenesete na vrhu strani s klikom na gumb Prenesite.

V Bankartu smo želeli zaposlenim zagotoviti učinkovito informacijsko stičišče in digitalno delovno okolje. Odgovor na vprašanje, kako obstoječe okolje prilagoditi tako, da bo, kar se da ustrezalo potrebam naših zaposlenih, so nam dali svetovalci podjetja Agitavit Solutions. Po analizi potreb naših ključnih deležnikov smo z njihovo pomočjo zasnovali intranet portal, s katerim želimo doseči našo vizijo – oblikovati stimulativno digitalno delovno okolje, ki zaposlenim v Bankartu omogoča informiranost, vključenost in visoko produktivnost.
Primož Kraševec Direktor razvoja IT rešitev, Bankart d.o.o.
Vas zanimajo naše storitve na področju Microsoft 365?

Z veseljem se bomo pogovorili, kako vam lahko pomagamo pri vaših izzivih na tem področju.