Digitalizacija kot ključen korak do boljšega gospodarjenja z gozdovi

Prenesite daljšo študijo primera
Slovenski državni gozdovi (SiDG)

Izziv naročnika

 • Nezadostna informacijska podpora na področju gozdarstva in prodaje.
 • Veliko podatkov, zabeleženih in deljenih v Excelovih tabelah, ki so težko obvladljive.
 • Veliko papirnatega poslovanja.
 • Delo na območjih brez dostopa do omrežja je otežkočeno.
 • Rešitev

  • Spletna aplikacija za celovito vodenje in spremljanje procesov na področju gozdarstva ter prodaje.
  • Sodobna platforma, ki omogoča nadgradnjo in prilagajanje procesov spremembam v podjetju.
  • Enotna baza podatkov, enostavno dostopna vsem zaposlenim.
  • Mobilna aplikacija, ki podpira delo gozdarjev tudi na področjih brez omrežne povezave.

  Vrednost

  • Vnos in shranjevanje podatkov na enem mestu omogoča večjo preglednost nad procesi na področju gozdarskih del in prodaje.
  • Z enotno bazo je načrtovanje različnih del v skladu z dejavnostjo družbe enostavnejše in bolj učinkovito.
  • Mobilna aplikacija Merilec poenostavlja delo odpremnikom gozdno lesnih sortimentov in podpira brezpapirno poslovanje.

  O naročniku

  Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) je bila ustanovljena leta 2016 in upravlja s približno 240 tisoč hektarji državnih gozdnih površin. Njihovo poslanstvo je trajnostno, sonaravno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi, spodbujanje predelave in obdelave lesa ter krepitev razvoja domače lesne industrije. Med drugim – poleg sečnje – izvajajo gojitvena in varstvena dela, vzdrževalna in gradbena dela na gozdni infrastrukturi ter številne druge aktivnosti, ki zagotavljajo krepitev socialnih in ekoloških funkcij gozdov.

  Vabljeni k branju celotne študije primera sodelovanja. Dokument lahko prenesete na vrhu strani s klikom na gumb Prenesite.

V SiDG v skladu z našim poslanstvom stremimo k uporabi sodobnih tehnologij, ki nam omogočajo vzorno gospodarjenje z gozdnimi površinami. Zato je bila digitalizacija področij gozdarstva in prodaje nuja. Strokovnjaki iz Agitavit Solutions so nam pomagali z razumevanjem naših potreb in strokovnostjo.
Aleš Kadunc direktor SiDG
Želite sodelovati z nami?

Pogovorili se bomo o vaših poslovnih izzivih in njihovemu reševanju. Izpolnite obrazec in v kratkem se vam bomo oglasili.