Mobilna aplikacija Merilec − digitalna podpora gospodarjenju z lesom

Slovenski državni gozdovi (SiDG)
Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) gospodari z več kot 234 tisoč hektarji gozdov. Med drugim skrbi za posek ter odpremo lesa kupcem ali njegovo skladiščenje. Pri tem odpremniki gozdnih lesnih sortimentov beležijo količino posekanega lesa in njegov odvoz. V projektu digitalizacije postopka odpreme ter skladiščenja lesa smo razvili mobilno aplikacijo Merilec. Aplikacija podpira delo odpremnikov tudi na področjih brez omrežne povezave.

Spoznajte aplikacijo Merilec v videoposnetku:

O naročniku

Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je javno podjetje, ki deluje pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Temeljna dejavnost družbe je gospodarjenje z državnimi gozdovi, ukvarjajo pa se tudi z drugimi dejavnostmi, kot so proizvodnja ter prodaja gozdarskega lesa, izvajanje naravovarstvenih ukrepov in znanstvenoraziskovalno delo na področju gozdarstva.


V skladu s svojim poslanstvom SiDG sledi visokim standardom kakovosti, varnosti in okoljske odgovornosti. Zaposluje več kot 490 sodelavcev ter se zaveda pomena trajnostnega razvoja, zato pri svojem delu uporablja napredne tehnologije in procese, ki omogočajo učinkovito ter dolgoročno vzdržno gospodarjenje z gozdovi.


Želite sodelovati z nami?

Pogovorili se bomo o vaših poslovnih izzivih in njihovemu reševanju. Izpolnite obrazec in v kratkem se vam bomo oglasili.