Blog marec 2022

Mentorski program: kaj smo se naučili?

Lani smo v Agitavitu prvič izvedli mentorstvo Agitavit UP (Upgrade Performance), v katerem je sodelovalo 17 parov. Ob zaključku smo z mentorskimi pari naredili refleksijo izvedenega in načrtovali spremembe za drugo sezono. V blogu sem zbrala ključne poudarke naše izkušnje.

V mentorskem programu Agitavit UP skozi povezovanje sodelavcev in deljenje znanja podpiramo našo kulturo in krepimo vrednote, kot so sodelovanje, znanje in kakovost pri delu. Za cilj si zadaja kontinuirano rast, učenje ter napredovanje Agitavitovk in Agitavitovcev po kariernih poteh. Kot pozitivne učinke smo zaznali predvsem kroženje tihega (tacitnega) znanja, povečevanje sodelovanja med različnimi ekipami, kontinuirano in organsko grajenje nasledstev, povečevanje nivoja ustvarjalnosti ter dolgoročne pozitivne učinke na klimo in kulturo (povečevanje sodelovanja, zaupanja, spodbujanje in opolnomočenje vsakega posameznika v Agitavitu).

V prvi sezoni smo dobili 21 novih mentorjev, ki so se udeležili tridnevnega treninga za mentorje. S svojim znanjem in veščinami pokrivajo celovit spekter splošnih in specifičnih kompetenc (od komunikacije, coachinga, vodenja projektov do tehničnih znanj, kot so .NET, Angular, React). Na izzivih je letos delalo 17 mentorskih parov, ki so imeli zastavljene cilje na sedmih različnih področjih (od agilnega HR, pisanja marketinških besedil do Scrum metodologije in razvoja programske opreme).

Uspešna izvedba prve sezone je bila odlična popotnica za organizacijo druge, ki smo jo začeli novembra 2021. Pred tem smo zbrali naše »lessons learned«, iz katerih smo nato načrtovali izboljšave za drugo sezono.

1) Digitalizacija je pomembna, a mora biti prilagodljiva

Mentorski proces smo podprli z digitalnimi orodji, kot so digitalni mentorski dnevnik (v eHRM) in Teams kanali za shranjevanje dokumentacije mentorskega para. Na tak način ima mentorski par vpogled v napredek pri doseganju zastavljenih ciljev, delo in vložen trud pa ohranja svojo sled in se jo lahko uporabi na naknadne korake.

Po prvi sezoni smo ugotovili, da imajo pari kar se tiče digitalne podpore različne potrebe: enim zadostuje mentorski dnevnik, spet drugi pa bodo temu dodali še druga orodja, ki jih imajo na voljo.

2) Pomembnost proaktivnosti mentoriranca

Oblikovani mentorski program sloni na proaktivnosti menotriranca. Verjamemo, da je dodana vrednost v tem, da morajo vložiti svoj čas. Brez tega pri razvoju kompetenc ne gre. Posameznik mora imeti motivacijo, drugače bo mentorski program zvodenel. Pomembno vlogo ima pri tem vodja mentoriranca, ki ga spodbuja k aktivnemu delu.

3) Realni primeri kot vodilo

Pri oblikovanju programa smo bili postavljeni pred dilemo, kako bodo udeleženci poleg delovnih nalog našli čas za izvajanje mentorskih aktivnosti. Ugotovili smo, da je koristno, da mentoriranec kar se da hitro začne delati na realnih primerih, ki jih lahko uporabi pri svojem delu. Na tak način se mentorstvo pripne delu. Če se to ne da, je pomembna dobro zastavljena metodologija, kot so simulacije in igre vlog. Mentoriranec tako lahko pridobiva konkretno povratno informacijo.

4) Ponovnega načrtovanja ciljev se ni treba bati

Ker je bilo veliko mentorjev in mentorirancev v tej vlogi prvič, je bilo pri postavljanju zastavljenih ciljev veliko nepoznavanja in negotovosti. Že na prvi uskladitvi, ki je bila dva meseca po začetku, smo ugotovili, da so nekateri zastavljeni cilji preobširni ali nejasni. Jasno smo komunicirali, da lahko cilje, ki so si jih zastavili na prvem srečanju, tudi predrugačijo ali zapišejo na novo. Na tak način mentorski par ne izgubi motivacije za delo.

5) Ključna vloga lastnika procesa

Večina mentorskih parov je bila v vlogo postavljena prvič. Kot pozitivno smo označili vlogo lastnika procesa (v našem primeru HR), ki je z mentorskim parom delal »check-in« 1:1. Na srečanju smo se pogovorili o njihovih dilemah. Velikokrat se jim je izziv zdel nepomemben, je pa zelo vplival na njihovo motivacijo in izvedbo.

Pri mentorskem programu je ključnega pomena to, da stalno sprašujemo, kaj lahko še izboljšamo. Pri tem so nam v pomoč mentorski pari, ki z nami delijo svojo izkušnjo: kaj je in kaj ni funkcioniralo, kaj so pogrešali in kaj še lahko nadgradimo. Verjamemo, da dlje kot bo mentorstvo živelo v Agitavitu, bolj izkušene mentorje in mentorirance bomo imeli, s čimer se bo tudi stalno razvijal naš mentorski proces.

Staša Jager
Staša Jager
HR Business Partner
Staša je magistrica sociologije in specializantka integrativne psihoterapije. Ima več kot osem let izkušenj z vodenjem delavnic mehkih veščin za različne stranke. Kot HR Business Partner v Agitavitu skrbi za vse razvojne kadrovske procese. Pri izvajanju delavnic uporablja metodo 4MAT ter poznavanje teorij motivacije in razvoja posameznika/skupin.
Ne zamudite naših vsebin

Če želite prejemati naše informacije, nam obveščanje dovolite z izborom aktualnih vsebin.

© 2024 - Agitavit