Blog oktober 2021

10 razlogov, zakaj rešitev eHRM

Izbira prave kadrovske informacijske podpore ni enostavna. Oceniti je potrebno potrebe podjetja, proračun investicije, časovno razpoložljivost kadrov za izvedbo projekta ter na podlagi tega poiskati najbolj ustreznega partnerja. V pomoč pri odločanju smo naš odgovor na vprašanje, zakaj izbrati rešitev eHRM, zapisali v novem blogu.

eHRM je v Agitavitu stalnica. V vseh 15 letih digitalizacije kadrovskih procesih se razvija tako vsebinsko kot tudi tehnološko. Še posebej smo ponosni na to, da so nekatere stranke z nami že od začetka, kar pomeni, da sledimo spreminjajočem se okolju. Digitalizirali smo tako majhna (manj kot 20 sodelavcev) kot tudi velika podjetja (več kot pet tisoč), prav tako pa tudi taka, ki delujejo v skupini. Kako se ločujemo od drugih ponudnikov na trgu?

1. CELOVITA

eHRM je celovita rešitev. To pomeni, da lahko vaše kadrovske procese upravljajte z eno samo rešitvijo − od zaposlitve (kadrovanje in uvajanje) do upokojitve (kariera in nasledstva). Vaše sodelavce ter sodelavke lahko z eHRM spremljate in podprete skozi celoten življenjski cikel sodelovanja z vašo organizacijo.

Podpiramo namreč procese kadrovanja, uvajanja v podjetje, upravljanja z uspešnostjo (cilji, kompetence, razvojni pogovori), nagrajevanja (doseganje ciljev, individualne nagrade ipd.), izobraževanja (načrtovanje izobraževanj, prijave, evidence za celovit pregled ipd.) ter kariere in nasledstev (omogoča vpogled in spremljanje bazena kadrov).

Vse zgoraj naštete procese podpira modul kadrovska evidenca − s sistemizacijo, potnimi nalogi, z odsotnostmi, varstvom pri delu, zdravniškimi pregledi ipd. Kaj je dodana vrednost celovite rešitve? Z eHRM imajo kadrovska vloga, vodje in vaši zaposleni enotno uporabniško izkušnjo − ne glede na kadrovski proces, v katerem sodelujejo.

2. MODULARNA

Z eHRM lahko podprete tudi zgolj kadrovske vsebine, ki jih dejansko potrebujete. Rešitev je modularna, kar pomeni, da raste skupaj s podjetji glede na finančne, vsebinske in časovne potrebe. Omogoča vam postopen nakup oziroma najem posameznih modulov za podporo kadrovskih vsebin.

3. IZDELANA

Z uporabo eHRM lahko v podjetju začnete takoj, saj gre za že izdelano rešitev. Verjamemo, da brez kakršnekoli prilagoditve pokrije 90 odstotkov potreb pri razvoju zaposlenih večine podjetij.

4. ZA SAMOSTOJNO RABO

Pri snovanju in razvoju rešitve smo imeli v mislih samostojnost uporabe. Podjetja si tako lahko funkcionalnosti prilagajte povsem samostojno. Na primer: vprašalnike za razvojne pogovore, nadzorno ploščo, poročila, anketne vprašalnike za zaposlene po izobraževanjih, predloge za dokumente, pogodbe in anekse k pogodbam, zdravniške preglede. Prav tako lahko izbirate med že pripravljenimi različnimi načini procesov izvajanja razvojnih ali ciljnih pogovorov.

5. PRILAGODLJIVA

eHRM se vedno znova spreminja skupaj z vami in vašimi procesi. eHRM je zgrajen konfigurabilno in pri beleženju informacij tako omogoča hitro prilagoditev vašim specifičnim željam oziroma potrebam. Dodatno polje za informacije, specifične za vaše podjetje, se lahko v vaš kadrovski informacijski sistem doda v kratkem času in enostavno — brez potrebe po dodatnem posegu v programsko kodo.

Spremembe lahko tako uvajate hitro, hkrati pa so tovrstne spremembe oziroma prilagoditve za vaše podjetje tudi cenovno zelo dostopne.

6. STALNO DOPOLNJUJOČA

Z eHRM imate na voljo zadnje trende in s predlogi lahko soustvarate nadaljnji razvoj rešitve. V Agitavitu namreč ves čas skrbimo za razvoj produkta. Posebno pozornost tako namenjamo sledenju svetovnim trendom na domenskem kadrovskem področju.

Ideje za izboljšave in dopolnitve črpamo tudi iz naših strank, s katerimi se srečujemo dvakrat letno. Na naših druženjih se udeleženci med sabo pogovorijo o lastnih izkušnjah pri delu z zaposlenimi in izmenjajo informacije, kaj je tisto, kar bi želeli, da eHRM še podpre.

7. LASTNA

Z eHRM lahko podprete vaše unikatne posebnosti, saj gre za v celoti za našo lastno rešitev. Vaše unikatne procese, ki lahko tudi presegajo kadrovsko področje, vam lahko podpremo in “brezšivno” povežemo z eHRM.

8. OBLAČNA ali LOKALNA

Rešitev eHRM je spletna aplikacija, zasnovana na Microsoft platformah. Arhitektura rešitve vam omogoča namestitev v vaše informacijsko okolje ali gostovanje v zasebnem ali javnem oblaku (Microsoft Azure).

9. VEČJEZIČNA

Rešitev lahko uporabljate v slovenski, angleški ali srbski različici. Vsak vaš sodelavec lahko samostojno izbere različico jezika, v kateri želi pri svojem delu uporabljati rešitev eHRM.

10. VARNA

Slovenski institut za kakovost in meroslovje je s pregledom varnostne arhitekture in pregledom aplikacije eHRM potrdil, da rešitev ne vsebuje nobenih znanih varnostnih ranljivosti. eHRM je tako pridobil potrdilo o ustreznosti, s katerim obstoječim in potencialnim strankam zagotavljamo, da so njihove informacije o zaposlenih na varnem, ter dokazujemo najvišji standard varnosti.

Nataša Dremelj
Nataša Dremelj
Vodja programa HRM
Nataša Dremelj ima več kot 15 let izkušenj s področja ravnanja z ljudmi pri delu, pri čemer se je specializirala za razvoj kadrov z upravljanjem uspešnosti preko razvojnih razgovorov in ciljnega vodenja. V podjetju Agitavit Solutions je zadolžena za revitalizacijo kadrovskega informacijskega sistema eHRM in vodenje projektov uvedbe kadrovskega informacijskega sistema v podjetjih Imlek, UniCredit Bank Slovenija in Addiko Bank. Nataša je prav tako certificirana moderatorka delavnice učinkovite komunikacije in motivacije, ki temelji na Teoriji zavedanja odnosov.
Želite spoznati eHRM?

© 2024 - Agitavit