Blog maj 2024

Študija primera: Kako skrbeti za dobro počutje zaposlenih?

Organizacije na dobro počutje sodelavcev več ne morejo gledati kot ugodnost, temveč kot bistveno strategijo za poslovno uspešnost, saj dolgoročno pozitivno vpliva na zadovoljstvo, produktivnost in zadrževanje zaposlenih. Tega se zavedamo tudi v podjetju Agitavit Solutions. V prispevku poleg smernic, ki jim sledimo, predstavljam tudi nekaj konkretnih primerov naših uspešnih aktivnosti.

V prispevku preberite:

Kaj sploh je program za dobro počutje?

Ko se pogovarjam s sodelavci, ugotavljam, da s tem velikokrat mislimo na različne stvari.

Program za dobro počutje je celostni načrt, ki ga organizacija izvaja z namenom izboljšati fizično in duševno zdravje zaposlenih. Najpogosteje so kot program dobrega počutja prepoznane različne športne, kulturne in druge aktivnosti. Te so res del programa in lahko prispevajo k dobremu počutju. Tudi sama pri odzivih sodelavcev opažam, da so jim praviloma všeč in jih povezujejo.

Takšne aktivnosti so dobrodošli bombončki. Vendar pa so samo to – bombončki. Da bi lahko v njih uživali, moramo najprej postaviti dobre temelje.

Kaj so temelji za dobro počutje zaposlenih?

Odnosi

V središču dobrega počutja zaposlenih so kakovostni medosebni odnosi, ki temeljijo na transparentni komunikaciji, jasno izraženih ciljih in spoštljivem odnosu. Tega se zavedamo tudi v Agitavitu in ravno zaradi dobrih odnosov odlično sodelujemo pri delu.

Pri tem ima pomembno vlogo vodja, ki mora težave v odnosih prepoznati, slišati in jih takoj nasloviti. Vodje morajo aktivno reševati tudi druge težave, ki bi dolgoročno načele odnose, kot so nespoštovanje dogovorov, nedoseganje standardov dela in prelaganje odgovornosti. Seveda vsa odgovornost za dobre odnose ne more in ne sme sloneti na vodjih – k temu morajo prispevati vsi člani ekipe, pri čemer pa mora vodja voditi z zgledom. V Agitavitu tako veliko pozornosti namenjamo razvoju mehkih veščin pri vodjih, ki so praviloma v to vlogo napredovali iz tehničnih, strokovnih delovnih mest.

V primeru nižje povezanosti podjetja to pogosto poskušajo reševati z organiziranimi druženji, ki povezanost lahko okrepijo, a le če temeljijo na že dobrih medsebojnih odnosih. V nasprotnem primeru bodo takšni poskusi praviloma neuspešni – zakaj bi se namreč še izven dela družil z nekom, s komer nimaš urejenega, spoštljivega odnosa?

Program za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu - medosebni odnosi
Urejeni odnosi med sodelavci so temelj tako dobrega počutja kot uspešnega sodelovanja.

Pričakovanja

Zaradi previsokih pričakovanj so lahko sodelavci v stanju nenehne napetosti in občutka nekompetentnosti. To ne vodi le v kronični stres, temveč tudi zmanjšuje zadovoljstvo in zavzetost. Jasna in dosegljiva pričakovanja so zato ključna za vzdrževanje zdravega delovnega okolja, kjer se zaposleni počutijo sposobni, podprti in motivirani.

Upravljanje s pričakovanji in dosegljivi cilji so še posebej pomembni na začetku poti zaposlenega, čemur dajemo v Agitavitu posebno pozornost z dodelanim procesom 6-mesečnega uvajanja.

Urejeno fizično okolje

En od temeljev dobrega počutja je tudi primerno fizično okolje. V Agitavitu tako zagotavljamo ergonomsko delovno okolje s svetlimi pisarnami, udobnimi stoli, prostornimi mizami in primerno računalniško opremo (ergonomske miške in tipkovnice, očem prijazni zasloni). Razumemo pomen oddiha in sprostitve, zato imamo posebno sobo za sproščanje, opremljeno z mizo za namizni nogomet, blazinami in drugimi pripomočki, ki spodbujajo kratke, a prijetne odmore.

Program za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu - medosebni odnosi
Urejen prostor s primerno opremo je en od osnovnih gradnikov dobrega počutja na delovnem mestu.

Oblika dela

Prilagodljivost dela, vključno z možnostjo dela od doma, je ključna za uravnoteženje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. To je še posebej pomembno za tiste z dodatnimi odgovornostmi, kot so starševstvo ali skrb za druge. V Agitavitu želimo z možnostjo fleksibilnega dela sodelavcem omogočiti, da najdejo pravo ravnotežje. Verjamemo, da smo lahko, ko se dobro spoprijemamo z izzivi zasebnega življenja, uspešnejši tudi pri delu.

Plača

Vse zgoraj našteto ni zadostno, če zaposleni za svoje delo niso primerno finančno nagrajeni. To je namreč nujno za zagotavljanje občutka cenjenosti in pravičnosti ter posledično dobrega počutja na delovnem mestu.

V Agitavitu zato ohranjamo transparenten in konkurenčen plačni sistem ter sistem nagrajevanja, ki ga na podlagi povratnih informacij in v skladu z zmožnostmi redno posodabljamo. Poleg tega se osredotočamo tudi na dolgoročno finančno varnost naših zaposlenih. Podjetje zato v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja vsakemu prispeva 2,92 % osnovne bruto plače.

Program za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu - medosebni odnosi
V Agitavitu imamo zaradi različnih potreb sodelavcev in ekip vzpostavljen raznolik nabor nagrad.

Temelji za dobro počutje zaposlenih so postavljeni – kaj pa zdaj?

Brez osnovnih gradnikov dodatne aktivnosti ne morejo doseči svojega polnega potenciala. Ko so temelji postavljeni, se razvijajo naravno – pobude prihajajo s strani sodelavcev ter odražajo njihove želje in potrebe. Vloga organizacije oz. vodstva in kadrovske službe je, da te iniciative ne le prepoznamo, temveč jim zagotovimo podporo in sredstva ter jih komuniciramo še drugim – večkrat, na različne načine, preko različnih komunikacijskih kanalov, da dosežejo čim več sodelavcev.

Tej filozofiji sledimo tudi sami. Namesto ponujanja aktivnosti, ki sodelavcev ne bodo zanimale in bodo same sebi namen, se primarno osredotočamo na podpiranje samoiniciativno vzpostavljenih dobrih praks. V preteklih mesecih je tako podjetje finančno, materialno in/ali logistično podprlo naslednje pobude:

 • Večeri družabnih iger: Večkrat letno se sodelavci zberejo v prostorih podjetja po uradnem delovnem času, da bi skupaj igrali družabne igre, kar omogoča sprostitev in krepi medsebojne vezi.
 • Bralno-debatni krožek: Ljubitelji literature skupaj izberejo knjigo in o prebranem razpravljajo na srečanjih, ki spodbujajo intelektualno izmenjavo in kreativno razmišljanje.
 • Aktivni odmor na delovnem mestu: Na željo zaposlenih enkrat tedensko med delovnikom sodelavec vodi 30-minutni skupinski aktivni odmor, s katerim želimo preprečiti poškodbe hrbtenice in sklepov zaradi sedenja.
Program za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu - medosebni odnosi
Večere družabnih iger je predlagal naš sodelavec in skupaj smo jih z veseljem realizirali.

Prostor za samoiniciativno povezovanje smo ustvarili tudi na platformi MS Viva Engage, kjer se lahko sodelavci pridružijo interesnim skupinam za ljubitelje narave, književnosti, filma, domačih ljubljenčkov, športa, glasbe, kuhanja in mnogih drugih ter organizirajo dejavnosti za preživljanje prostega časa.

Kako presojati, katere aktivnosti podpreti in katere ne?

Vseh pobud sodelavcev seveda ne moremo podpreti. Kako se torej odločiti, katere umestiti v letni načrt in katere (še) ne? V Agitavitu pri odločanju sledimo naslednjim smernicam, s katerimi so seznanjeni tudi sodelavci:

 • Spodbujanje povezanosti: Aktivnost mora biti povezovalna. Želimo, da krepi vezi med člani različnih oddelkov in spodbuja medsebojno podporo.
 • Usklajenost z Agitavitovimi vrednotami: Poleg sodelovanja mora aktivnost odražati in krepiti še druge vrednote našega podjetja, torej znanje in kakovost, pa tudi usmerjenost k strankam.
 • Raznolikost: Da zadovoljimo širok spekter interesov sodelavcev, si prizadevamo uravnotežiti športne, kulturne in druge aktivnosti. Pozorni smo, da se ne ponavljajo podobne aktivnosti.
 • Novost: Da preprečimo monotonijo in ohranjamo zanimanje, redno uvajamo nove aktivnosti. Pozorni smo, ali za obstoječe aktivnosti še obstaja interes, in jih po potrebi zamenjamo.

Že začete pobude in predloge, ki jih sodelavci podajo v neformalnih pogovorih ali anketah o dobrem počutju na delovnem mestu, v kadrovskem oddelku zberemo ter ocenimo na podlagi zgornjih meril in potrebnih sredstev. Skupaj z direktorico presodimo, katere aktivnosti bodo vključene v redni program, in o njih sodelavce obvestimo po različnih kanalih.

Proaktivno načrtovanje in razvijanje programa za dobro počutje

Zanašanje le na pobude sodelavcev seveda ni dovolj. Kadrovski strokovnjaki moramo tudi proaktivno načrtovati in razvijati program za dobro počutje sodelavcev. Pri tem v Agitavitu tudi pri načrtovanju ‘top-down’ iniciativ v čim večji meri vključujemo sodelavce, saj jim lahko s tem bolj prilagodimo in približamo program ter kasneje namenimo manj truda promociji.

V splošnem sledimo ideji, da želimo zaposlenim pomagati oblikovati zdrav življenjski slog, ki prispeva h kvaliteti življenja in splošnemu boljšemu počutju. Želimo jih podpreti pri tem, da sprejemajo odločitve v korist lastnega zdravja in spreminjajo svoje vedenje tudi izven delovnega okolja.

Program za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu - medosebni odnosi
V program vključujemo raznolike aktivnosti, ki spodbujajo povezovanje ter zdrav in aktiven življenjski slog.

V programu dobrega počutja imamo zato trenutno miks različnih aktivnosti. Smo zelo športno podjetje. Rekreaciji dajemo velik poudarek in jo tudi finančno podpiramo. Vsako leto imamo v začetku poletja športno obarvan piknik, na katerem se ekipe pomerijo v nogometu, odbojki, košarki in drugih športnih igrah, tedensko je sodelavcem med delovnim časom na voljo voden aktivni odmor, kakšen vikend pa izkoristimo za pohod na bližnji vrh. Za raznolikost poleg knjižnega kluba in družabnih večerov organiziramo še druge aktivnosti s kulturnega področja – nedavno smo tako na likovni delavnici odkrivali svoj talent za slikanje. V luči podpiranja interesov sodelavcev in omogočanja avtonomije ima vsaka ekipa na razpolago tudi letni proračun za organizacijo lastnih team buildingov.

Pomemben vidik dobrega počutja zaposleni vidijo tudi v medgeneracijskem sodelovanju in osebnem razvoju. Zato ob onboarding mentorstvu sodelavcem omogočamo še sodelovanje v programih osebnega mentorstva in Agitavit UP mentorstva, s katerima lahko s pomočjo sodelavcev pridobijo nova znanja in izkušnje ter se tako osebnostno bogatijo.

Program za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu - medosebni odnosi
Znanje je ključno za osebni razvoj sodelavcev ter je ena od naših vrednot, ki jo podpiramo z mentorstvi in internimi izobraževanji.

Spremljanje in evalvacija uspešnosti programa za dobro počutje

Tako kot druge kadrovske programe moramo tudi program za dobro počutje nenehno izpopolnjevati. Spremljanje in evalvacija sta lažja, če pristopimo strukturirano ter ciljno usmerjeno:

 • Določitev merljivih ciljev: Jasno in merljivo opredelimo, kaj želimo s programom doseči (npr. večja udeležba v aktivnostih programa, višje zadovoljstvo zaposlenih, zmanjšanje stopnje absentizma).
 • Redno spremljanje odzivov: Sistematično beležimo udeležbo ter zbiramo kvantitativne in kvalitativne povratne informacije o izvedenih aktivnosti, da pravočasno prepoznamo, kaj je potrebno prilagoditi ali nadgraditi ter kako. Poleg spremljanja odzivov takoj po izvedeni aktivnosti v Agitavitu povratne informacije o programu zbiramo tudi z namenskimi meritvami, kot sta anketa o zadovoljstvu s promocijo zdravja na delovnem mestu in analiza kakovosti odnosov Zlata nit, možnim izboljšavam pa prisluhnemo tudi na razvojih pogovorih.
 • Analiza podatkov: Podatke analizirajmo in ocenimo, kako dobro program dosega cilje.
 • Deljenje rezultatov in prilagajanje programa: Rezultate delimo z zaposlenimi. Na podlagi ugotovitev po potrebi prilagodimo program, pri čemer se je pred uveljavitvijo sprememb o predlogih dobro posvetovati s sodelavci. V Agitavitu tako osnutke novih aktivnosti z nekaj sodelavci delimo preko orodja Microsoft Teams ali v neformalnem pogovoru v živo (npr. ob kavi po kosilu) in pridobimo njihovo mnenje (npr. o terminu izvedbe, podrobnostih vsebine). Takšen pristop ne le krepi transparentnost, temveč tudi povečuje občutek vključenosti in upoštevanja povratnih informacij.

Zaključek

Dobrega počutja zaposlenih na delovnem mestu v Agitavitu torej ne prepuščamo naključju. Prav tako se ne zanašamo le na posamezne aktivnosti in ugodnosti, temveč smo zasnovali celostno strategijo, ki podpira fizično in duševno zdravje zaposlenih.

Prepričani smo, da ključ do uspeha leži v trdnih temeljih, kot so kakovostni medsebojni odnosi, jasna pričakovanja, ustrezno in fleksibilno delovno okolje ter pravična plača. Ker so temelji postavljeni, opažamo, da se dodatne aktivnosti dobrega počutja razvijajo skoraj naravno – iniciative pogosto vzniknejo na strani sodelavcev, vloga vodstva in nas kadrovic pa je, da jih podpremo, strukturiramo in po potrebi dopolnimo še z drugimi. Verjamem, da mora naš program odražati želje in potrebe sodelavcev, zato jih moramo redno spremljati – če se spremenijo, se mora prilagoditi tudi program.

Ob takšnem pristopu je program naložba v ljudi in prihodnost podjetja. S podpiranjem zdravja in dobrobiti v Agitavitu ne le izboljšujemo počutje svojih sodelavcev, temveč gradimo prijetno in produktivno delovno okolje, v katerega zaposleni radi prihajamo in v njem radi ostajamo.

Rosvita Režonja
Rosvita Režonja
HR Coordinator
Rosvita ima več kot 20 let izkušenj s področja ravnanja z ljudmi pri delu. V podjetju Agitavit Solutions je odgovorna za vodenje aktivnosti za dobro počutje zaposlenih, postopkov ob prihodu in odhodu zaposlenih ter pripravo podatkov za obračun plač, hkrati pa je certificirana strokovnjakinja za delovnopravno zakonodajo (N-6/3). Njena vizija je soustvarjati delovna okolja, ki vsem sodelavcem omogočajo strokovni in osebni razvoj.
Se nam zeliš pridružiti?

Preveri prosta delovna mesta in se nam oglasi.

© 2024 - Agitavit