Blog december 2023

HR strokovnjaki napovedujejo: Kaj nas čaka v letu 2024?

Kadrovsko področje se nenehno razvija, bodisi kot odgovor na potrebe sodelavcev oz. podjetja ali odziv na globalno dogajanje. Čemu bomo v letu 2024 posvečali največ pozornosti, smo povprašali šest izkušenih poznavalcev kadrovskega področja.

Pri iskanju odgovorov, s katerimi izzivi in trendi se bomo srečevali v letu 2024, smo se obrnili na šest poznavalcev področja. Svoja razmišljanja in napovedi so z nami delili:

  • Maja Majstorović Hajduković (Agile People Slovenia Founder)
  • Urška Stanovnik (Chief Happiness Officer, Optiweb d.o.o.)
  • Matic Kadliček (Organizational Psychologist, Coach, CEO at Video center d.o.o.)
  • Edisa Avdić Çiçek (People and Culture Manager, Plastika Skaza d.o.o.)
  • Maša Judar (Marketing and HR Director, GenePlanet d.o.o.)
  • Nataša Dremelj (Head of HRM Program, Agitavit Solutions d.o.o.)

Kateri izzivi nas čakajo?

1 Pridobivanje in zadrževanje kompetentnega kadra

Da bo v prihodnjem letu še vedno največji izziv pridobivanje in zadrževanje kompetentnega kadra, se strinjajo Urška Stanovnik, Maša Judar in Edisa Avdić Çiçek.

Urška Stanovnik ob tem izpostavlja, da je pri obvladovanju ključna kultura podjetja, saj bodo zaposleni iskali tako, s katero se bodo lahko poistovetili. Pri tem jim bo pomembno tudi dobro počutje v najširšem smislu, na drugi strani pa bodo podjetja morala poskrbeti za poslovno uspešnost. »Zaradi gospodarskega ohlajanja je slednje v zadnjih mesecih precej težje in bo izziv za večino podjetij tudi v 2024,« dodaja.

»S hitrim razvojem tehnologij in spreminjajočimi se potrebami podjetij bo ključno obvladovanje rekrutacijskih procesov, ki omogočajo identifikacijo in privabljanje visokokvalificiranih posameznikov, sposobnih hitrega prilagajanja dinamičnemu delovnemu okolju,« poudarja Maša Judar. Hkrati bo pomembno razvijanje strategij za zadrževanje obstoječega talenta, dodaja.

Edisa Avdić Çiçek poudarja odprtost visoko usposobljene in izobražene delovne sile napram celemu svetu. Kadrovska vloga se bo morala ukvarjati s tem, kako se prilagoditi globalnim trendom ter razvijati strategije, ki bodo ponujale ustrezne karierne in razvojne priložnosti ob boku s konkurenčnim plačilom.

2 Stalno iskanje fokusa

Kot posledico neprestanega spreminjanja trga Nataša Dremelj navaja stalno zaznavanje področij, ki jih je potrebno naslavljati, in hitro prilagajanje tem potrebam. »Danes lahko skrb posvečamo iskanju novih zaposlenih, že jutri pa bomo morali fokus spremeniti na zadržanje naših talentov«. Poudarja, da je hitro prilagajanje brez ustreznih orodij zamudno in lahko predstavlja izgubo kritičnega časa potrebnega za reagiranje na spremembo.

3 Zapiranje vrzeli med potrebnimi in dostopnimi kompetencami

Edisa Avdić Çiçek med izzive v prihodnjem letu dodaja strateško sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami. »V vseh panogah se dogajajo nagle in hitre spremembe, ki v podjetja prinašajo vedno nove potrebe po določenih kompetencah, ki pa jih ni ali pa niso dovolj razvite. HR bo moral bolj tesno sodelovati z izobraževalnimi ustanovami in drugimi institucijami z namenom, da premostimo to vrzel,« pravi.

4 Fleksibilnost dela in usklajevanje plač

Matic Kadliček izpostavlja pričakovanja zaposlenih, da bodo podjetja bolj odprta do možnosti dela od doma in jim na tem področju omogočala večjo fleksibilnost. Prav tako smo v časih, ko je med glavnimi temami tudi inflacija in bo potrebno usklajevanje osnovne plače ter zahtev sodelavcev zaradi povišanja življenjskih stroškov. Tukaj pa ni za zanemariti še sisteme nagrajevanj, ki bodo zahtevali pametno nastavljanje ustreznih metrik.

5 Usklajevanje počutja sodelavcev in organizacijskih procesov

Usklajevanje kompleksnih organizacijskih procesov, ki potrebujejo korenito preobrazbo, s skrbjo za počutje zaposlenih (ang. wellbeing), kot pomembnejši izziv navaja Maja Majstorović Hajduković. Pravi, da bo hkrati z omenjenim usklajevanjem potrebno ohranjati visoko raven zavzetosti in prilagodljivosti ter optimizacije učinkovitosti. Izziv ne bo samo tema HR, ampak se bodo z njim soočali tudi vodje.


Kateri HR trendi nas čakajo?

1 Znamčenje delodajalca, sistemi nagrajevanja in kultura

Urška Stanovnik glavna področja dela za HR v 2024 izpostavlja znamčenje delodajalca, postavljanje učinkovitih sistemov nagrajevanja in gradnjo kulture. »Na omenjenih področjih pa bomo mogli HRovci posegati tudi po praksah izven trenutno znanega, si pomagati z novodobno tehnologijo in jo vključiti v vsakodnevno delo.« Dodaja, da je ključno, še posebej za majhna in srednje velika podjetja, da HR ostane vitek in agilen ter se prilagaja poslovnim izzivom podjetja.

2 Merjenje učinkov razvoja kadrov

Na kadrovskem področju se bo v letu, ki je pred nami, začelo merjenje učinkov, ki jih prinaša vlaganje v razvoj sodelavcev (Return on investment – ROI), meni Matic Kadliček.

3 Digitalizacija HR procesov

Nataša Dremelj kot trend, ki sicer ni čista novost, vendar je še vedno zelo aktualen, izpostavlja digitalizacijo HR procesov. Pri tem izpostavlja: »Digitalizacija ni trend, ki bi se ga moral zavedati le kadrovska funkcija, gre predvsem za razumevanje vodstva, kaj s tem organizacija pridobi, in bo ob nenehnem razvoju tega področja, še pridobivala.«

4 Dobro počutje sodelavcev

Kot enega izmed ključnih HR trendov Maja Majstorović Hajduković navaja namenjanje večje pozornost počutju zaposlenih. Pravi, da bodo organizacije nadaljevale s skrbjo za dobro počutje sodelavcev, saj postaja ključeno za uspešno in učinkovito delovanje. »Leto 2024 pa bo zahtevalo še večjo predanost holističnemu pristopu, ki vključuje različne segmente (čustveni, socialni, finančni, karierni, družbeni). To je priložnost še za bolj “zavestni wellbeing”, kjer se vzpostavlja sooblikovanje kulture, ki postavlja wellbeing zaposlenih v ospredje ter s tem prispeva k uspehu organizacije,« izpostavlja.

5 Umetna inteligenca

Večina vprašanih strokovnjakov se strinja, da bo eden izmed večjih trendov v prihodnjem letu pametna raba umetne inteligence v procesih izbire novih sodelavcev, razvoja zaposlenih in upravljanja s človeškimi viri. Pri tem dodajajo, da bo še naprej pomembno ohranjati človeški stik.


Kaže, da se na področju ravnanja s človeškimi viri obeta pestro leto. Od izzivov, s katerimi se HR strokovnjaki že srečujejo in iščejo najbolj optimalne rešitve, do novih zahtev tako sodelavcev kot tudi podjetij ter tehnoloških novosti, ki prinašajo marsikatere spremembe v načinu dela.

Želite spoznati eHRM?

© 2024 - Agitavit