Blog oktober 2023

Miti o digitalni komunikaciji z zaposlenimi izven pisarn

Ko govorimo o digitalni komunikaciji na delovnem mestu, največkrat pomislimo samo na pisarniško okolje. Predstavljamo si ljudi, ki sedijo za mizami. Pred sabo imajo služben računalnik in v roki mobilni telefon. Kaj pa tisti sodelavci, ki ne delajo v pisarni in nimajo dostopa do službenih digitalnih naprav? Prodajalci, vozniki, dostavljavci, delavci na terenu. Spodbujanje njihove informiranosti in vključenosti je prav tako pomembno, vendar pa njihovo komunikacijo obkrožajo miti in nerazumevanja, ki zameglijo našo sliko. Poskusimo razkriti nekatere.

Mit 1: Zaposleni brez službenih digitalnih naprav ne potrebujejo digitalne komunikacije

Pogosto je mnenje, da zaposleni brez dostopa do službenih digitalnih naprav ne potrebujejo digitalne komunikacije. To ne bo držalo. Ne glede na to, ali imajo zaposleni dostop do službenih digitalnih naprav ali ne, je informiranost ključnega pomena za njihovo učinkovitost, produktivnost in povezanost z organizacijo. Z digitalno komunikacijo (na primer preko aplikacij na osebnih pametnih telefonih ali drugih dostopnih napravah) so zaposleni lahko sproti obveščeni o pomembnih spremembah v podjetju, novih varnostnih ukrepih, spremembah urnikov ali novih usposabljanjih. Vse to krepi občutek pripadnosti in povezanosti, kar je ključno za motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih izven pisarn.

Mit 2: Fizična tabla za obvestila je za komunikacijo dovolj

V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju si je težko predstavljati, da bi lahko fizična tabla za obvestila zadostovala vsem komunikacijskim potrebam podjetja. Informacije se nenehno spreminjajo in posodabljajo, zato je digitalna komunikacija, ki omogoča takojšnje posodobitve in široko distribucijo informacij, ključnega pomena.

Komunikacija prav tako ni samo enosmerna pot (prenašanje obvestil v eno smer), ampak mora vsem zaposlenim ponuditi tudi možnost odzivanja s komentarji in vprašanji, anketami, potrditvami, všečki, pohvalami članov ekipe ipd.

Mit 3: Delavci, ki ne smejo uporabljati mobilnih telefonov na delovnem mestu, ne potrebujejo digitalne komunikacije

Pogosto je prav tako mnenje, da delavci na določenih delovnih mestih (klasičen primer je proizvodnja, kjer uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena zaradi varnostnih razlogov) ne potrebujejo digitalne komunikacije. Čeprav digitalnih naprav morda ne morejo uporabljati, ko so neposredno vključeni v delovni proces, lahko dostopajo do digitalnih komunikacij in informacij v času odmorov, pred in po delu, ali preko drugih digitalnih naprav, ki so jim na voljo izven delovnega mesta.

Celovita digitalna komunikacija je ključna za vsakega zaposlenega – ne glede na njegovo vlogo ali lokacijo. Za učinkovito sporazumevanje z zaposlenimi izven pisarn je treba razbiti te mite ter zagotoviti dostopne, prilagodljive in uporabniku prijazne digitalne platforme. To ne bo samo izboljšalo produktivnosti in učinkovitosti, temveč bo tudi okrepilo pripadnost zaposlenih ter izboljšalo delovno vzdušje. V končni fazi je kvalitetna interna komunikacija ključ do uspešne in povezane organizacije.

Valter Virant
Valter Virant
Svetovalec za Digital Agoro
Že poznate komunikacijsko platformo Digital Agora?

Preverite, kako lahko povežete in ažurno obveščate vse sodelavce, hkrati pa jim zagotovite enostaven dostop do ključnih informacij ter jih vključite v aktivno soustvarjanje kulture podjetja.

© 2024 - Agitavit