Novica februar 2024

Petrol: Ambasadorji kot ključni prenašalci sprememb

Kako pri komunikaciji s sodelavci uporabiti osebni pristop? V skupini Petrol so v prenos sporočil podjetja vključili skupino zaposlenih oz. interne ambasadorje. Konkretne primere in izkušnje z ambasadorstvom kot dodatnim kanalom sporočanja smo spoznali na dogodku Interna komunikacija: zaposleni v fokusu.

V Petrol d.d. se zavedajo , da zaposleni sporočila podjetja pogosto bolje sprejmejo, če jih izvejo od sodelavcev, je poudarila Urška Ojsteršek, vodja internega komuniciranja. Zato informacije o večjih spremembah med drugim prenašajo tudi preko skupine zaposlenih oz. internih ambasadorjev.

Prvič so ambasadorstvo kot kanal komuniciranja uvedli že leta 2013. Z njim so takrat želeli dvigniti zavedanje zaposlenih, da Petrol ni samo naftno podjetje, ampak energetska družba. Sodelavci so skozi igrifikacijo spoznavali produkte, storitve in rešitve, ki jih ponujajo kupcem, kasneje pa so lahko svoje znanje širili med znanci, prijatelji in družinskimi člani ali ga uporabili pri doseganju boljših osebnih prodajnih rezultatov.Kot pomoč pri uvajanju digitalnih orodij

Ker se je koncept ambasadorstva izkazal za koristnega, so ponovno ubrali enak pristop, in sicer pri zamenjavi digitalnih orodij, ki so jih zaposleni uporabljali pri delu. Pred uvedbo Microsoft orodij, kot so na primer Outlook in Microsoft Teams, so sodelavce vprašali, na kakšen način jih želijo spoznati.

Rezultati so pokazali, da se o delu z aplikacijami njihovi zaposleni najraje učijo drug od drugega. Med ambasadorje so vključili sodelavce, ki so tehnološko napredni in dobro prenašajo znanje. Ti so svoje poslanstvo opravljali dokler večina sodelavcev ni osvojila uporabe novih orodij.Ambasadorji strateških sprememb

V koronskem obdobju je skupina Petrol oblikovala novo strategijo poslovanja. Pri komunikaciji sprememb in novosti so kot dodaten kanal informiranja zaposlenih vključili tudi ambasadorstvo.

Osemindvajset posameznikov, ki so se za to vlogo javili sami (objavljen je bil namreč razpis za ambasadorje sprememb), so na delavnicah opremili z ustreznim znanjem ter razumevanjem, kaj nova strategija prinaša, katere cilje podjetje zasleduje itd. Njihova naloga je bila predvsem pomagati sodelavcem razumeti strateške iniciative ter jim stati ob strani pri sprejemanju novosti. Poleg tega so bili na voljo za predloge izboljšav in pridobivali povratne informacije, kako sodelavci vidijo spremembe oz. novo strategijo.

Po določenem obdobju so v Petrolu preverili zadovoljstvo ambasadorjev z izvedbo programa ter interes za nadaljnje sodelovanje. Odzivi so bili pozitivni in tiste, ki so se odločili svoje poslanstvo nadaljevati, so dodatno predstavili v interni reviji skozi osebne portrete ‒ kdo so kot sodelavci in kako živijo vlogo ambasadorjev sprememb.Komunikacija trajnosti

Leta 2022 so v Petrolu pognali program ambasadorjev trajnosti. Glede na dobro izkušnjo so tudi v tem primeru sodelavce k sodelovanju povabili preko razpisa. Pri tem so interesente povprašali, zakaj si želijo postati ambasadorji in na katerem področju trajnosti vidijo svoj največji doprinos. Skozi njihove zgodbe v interni reviji in vključevanje v različne dogodke s področja trajnosti jih predstavljajo ostalim v podjetju. Ambasadorji trajnosti s svojim zgledom predvsem spodbujajo ostale sodelavce k razumevanju trajnostnega delovanja in spreminjanju navad v skladu s trajnostnimi vrednotami.
Urška Ojsteršek je predstavitev zaključila z mislijo, da pri deljenju informacij s sodelavci kanalov sporočanja ni nikoli preveč. Ambasadorstvo je le eden od načinov komuniciranja, ki lahko prispeva k boljši sprejetosti in razumevanju sporočila, pred obveščanjem sodelavcev o novostih ali spremembah v podjetju pa je vsekakor priporočljivo narediti razmislek ter za širjenje informacije uporabiti več različnih pristopov.

Že poznate komunikacijsko platformo Digital Agora?

Preverite, kako lahko povežete in ažurno obveščate vse sodelavce, hkrati pa jim zagotovite enostaven dostop do ključnih informacij ter jih vključite v aktivno soustvarjanje kulture podjetja.

© 2024 - Agitavit