Dogodek september 2023

Interna komunikacija: zaposleni v fokusu

Pri interni komunikaciji pogosto izhajamo iz potreb podjetja, je pa za učinkovito izmenjavo informacij z zaposlenimi ključno v ospredje postaviti prav njih. Dobre prakse, kako komunikacijo čim bolje približati sodelavcem, so predstavila podjetja Unior, Kamino in Petrol.

Učinkovita in transparentna interna komunikacija prispeva k zavzetosti, zvestobi in zadovoljstvu, posledično pa tudi k uspehu podjetja. Vendar na uspešen pretok informacij do sodelavcev vpliva več faktorjev, med drugim tudi njihovo področje in lokacija dela ter pričakovanja, želje, potrebe. 

Udeleženci dogodka so med drugim izvedeli, kako ugotoviti potrebe zaposlenih po komunikaciji s podjetjem in jo ustrezno prilagoditi ter na kakšen način poskrbeti, da bodo sporočila prejeli vsi sodelavci. Svoja znanja in izkušnje so delili Evelin Rečnik, strokovna sodelavka za interno komuniciranje v Unior d.d., Matic Moličnik, vodja HR v podjetju Kamino d.o.o. in Urška Ojsteršek, vodja internega komuniciranja v Petrol d.d. 

Vzeli smo si čas tudi za izmenjavo predlogov in dobrih praks. Interaktivno izkustveno delavnico je vodila vodstvena trenerka, agilna coachinja in ustanoviteljica Edutrain.me Daniela Bervar Kotolenko.

Beseda je med drugim tekla o:

1. Kako odkriti pričakovanja, želje in potrebe sodelavcev na področju komunikacije?
2. Na kakšen način temu prilagoditi aktivnosti in kanale sporočanja?
3. Kako z vključitvijo sodelavcev v interno komunikacijo izboljšati informiranost?
4. S katerimi konkretnimi pristopi zagotoviti uspešno komunikacijo večje spremembe v podjetju?

Agenda

08:45
Sprejem
Sprejem
09:00
Dobra strategija in razvoj vsebin ključna za nadgradnjo interne komunikacije
Dobra strategija in razvoj vsebin ključna za nadgradnjo interne komunikacije

V družbi UNIOR so prepričani, da so prave informacije, ob pravem času in na pravi način temelj za uspešno ter zadovoljno delovno okolje. Zato so s ciljem, omogočiti vsem sodelavcem enostaven dostop do potrebnih informacij – od internih obvestil do pomembnih dokumentov in smernic −, v začetku leta začeli s pripravo strategije digitalnega komuniciranja.

V predavanju so predstavili, kako so se lotiti priprave digitalne komunikacijske strategije in koncepta vsebin intraneta. Dotaknili so se tudi načinov obveščanja zaposlenih, s katerimi bodo v prihodnje prispevali k še boljši obveščenosti, povečanju inovativnosti, večji vključenostih sodelavcev v delovne procese in s tem tudi k večji produktivnosti.

09:45
Kako je Kamino postal del skupine Netcetera?
Kako je Kamino postal del skupine Netcetera?

Tudi najpomembnejša obvestila samo enkrat podamo prvič. Ne glede na to, ali gre za pričakovano vest ali popolno presenečenje, za pozitivno ali negativno novico, je prvi odziv šok. Pomembno se je zavedati, da ob velikih spremembah komunikacije z obvestilom ne končamo, ampak šele začnemo. V kaj se šok spremeni, pa je veliko odvisno prav od sporočil, ki jih podamo.

Konec preteklega leta so na Kaminu sodelavcem sporočili, da v 2023 postajajo del mednarodne skupine Netcetera. V predstavitvi so udeleženci dogodka iz prve roke izvedeli, kaj je sledilo prvemu šoku, kako so zaposleni doživljali vmesno obdobje negotovosti, na kakšen način je podjetje zadržalo večino kadra in kaj jih je pri odzivih sodelavcev najbolj presenetilo.

10:30
Odmor
Odmor
11:00
Ambasadarstvo kot kanal internega komuniciranja
Ambasadarstvo kot kanal internega komuniciranja

V Petrolu so pred petimi leti uvedli ambasadorstvo kot kanal internega komuniciranja v podporo opolnomočenja zaposlenih pri razumevanju novosti. Ob vpeljavi Microsoftovih paketov Office 365 so želeli namreč čim lažje premostiti spremembe v delovnih procesih, ki so z uvedbo novih IKT rešitev prinesle nove razmere za delo. Te imajo neposreden vpliv na počutje in delovne rezultate zaposlenih.

Z ambasadorstvom so bili tako zadovoljni, da so ga leta 2021 vzpostavili tudi ob vpeljavi sistemskih in strateških sprememb, ki jih je prinesla nova organiziranost in strategija skupine Petrol. Podpora v sodelavcih, ki so imenovani kot ambasadorji, je danes reden način notranje pomoči pri razumevanju novosti z nasveti in znanjem, ki ga ambasadorji pridobivajo na usposabljanjih in internih srečanjih. Kako imajo danes razvito mrežo ambasadorjev sprememb (za razumevanje strategije) in ambasadorjev trajnosti kot kanal internega komuniciranja, je predstavila Urška Ojsteršek, vodja internega komuniciranja iz Petrola.

11:45
Interaktivna izkustvena delavnica - Ekipna HR retrospektiva
Interaktivna izkustvena delavnica - Ekipna HR retrospektiva

S pomočjo metode HR retrospektiva so udeleženci dogodka na interaktiven način ozavestili izzive, s katerimi se srečujejo pri interni komunikaciji ter se pogovorili o praksah in idejah, ki so jih ob poslušanju predavanj ponotranjili. Čas smo namenili tudi izmenjavi izkušenj ter razmisleku o korakih za naprej.

13:00
Zaključek in pogostitev
Zaključek in pogostitev
Ne zamudite naših vsebin

Če želite prejemati naše informacije, nam obveščanje dovolite z izborom aktualnih vsebin.

© 2024 - Agitavit