Novica maj 2024

Stalno učenje s hitro povratno informacijo sodelavcev

Negujte v podjetju kulturo stalnega učenja. eHRM vsakemu zaposlenemu omogoča enostavno pridobivanje povratnih informacij od sodelavcev (pohval, komentarjev, predlogov izboljšav), s pomočjo katerih se lahko stalno izboljšujejo. 

Kultura pogoste povratne informacije je ključnega pomena za vsako organizacijo, ki se želi razvijati v spreminjajočem se okolju. Sodelavci so v podjetju dragocen vir informacij, saj imajo edinstven vpogled v naše delo iz različnih perspektiv.

Kot učni pripomoček

Funkcionalnost redne povratne informacije med sodelavci (ang. Peer to peer feedback) v eHRM odlično služi vsem zaposlenim. Z mnenjem o izvedbi posameznih nalog lahko izvejo za področja, na katerih so prepoznani kot dobri oz. uspešni, ter stvari, ki jih lahko izboljšujejo.

Vsak lahko svojim sodelavcem zastavi vprašanja, kot so:

  • Kako ocenjuješ mojo zadnjo predstavitev na kick-off sestanku? Ali sem kaj bistvenega izpustil? Če da, kaj?
  • Za našo ekipo je predstavitev analize pri stranki: prosim te za povratno informacijo, kakšna je bila moja komunikacija.

Pri tem velja nasvet, da bolj specifična vprašanja pogosteje izzovejo tudi bolj konkretne odgovore.

Kot taka redna povratna informacija predstavlja priložnost za samooceno in razvoj veščin. Gre za najbolj hiter in učinkovit način učenja, saj se zaposleni s kakovostno povratno informacijo sproti izpopolnjujejo na konkretnih primerih.

eHRM s funkcionalnostjo Peer to peer feedback spodbuja izboljšano komunikacijo med sodelavci in ustvarja kulturo stalnega učenja. To prispeva k boljšemu delovnemu okolju ter posledično spodbuja rast in razvoj podjetja.

Več o tem, kako lahko s pomočjo eHRM vodje hitro in enostavno pridobivajo informacije o delu svojih sodelovcev, si lahko preberete v prispevku Hitra povratna informacija: eHRM kot pripomoček za vodje.
  

Želite spoznati eHRM?

© 2024 - Agitavit