Novica januar 2022

Z matriko 3×3 celovitejše spremljajte razvoj sodelavcev

eHRM podjetjem omogoča celovito spremljanje razvoja zaposlenih z namenom doseganja njihovega polnega potenciala. V pomoč pri prepoznavi napredka in uspešnosti sodelavcev je tako vodjem kot tudi HR strokovnjakom med drugim na voljo matrika 3×3.

Osebnosti in karierni razvoj zaposlenih je ključen za njihovo zadovoljstvo ter učinkovitost. Z ustreznimi aktivnostmi (kot so udeležba na izobraževanjih, mentorstvo in dodatni izzivi v obliki novih projektov) lahko sodelavce podpremo pri njihovi rasti ter hkrati obdržimo posameznike, ki so pri svojem delu zelo uspešni.


Funkcionalnost matrika 3×3 omogoča vpogled v potenciale in uspešnost sodelavcev ter je odlično izhodišče za opredelitev aktivnosti za njihov razvoj. Tako se na primer posameznike, ki se glede na doseganje določenih kompetenc ter zastavljenih ciljev umestijo v sredinski kvadrant matrike, lahko napoti na izbrano izobraževanje ali se jim pomaga pri razvoju določene veščine (na primer s coachingom).


Matrika 3×3 je koristna tudi pri odkrivanju talentov. Sodelavci, umeščeni v zgornji desni kvadrant, so posamezniki, ki izkazujejo visok potencial za razvoj ter so pri delu zelo uspešni. Gre za tako imenovane zvezde podjetja, katerih znanje in izkušnje lahko usmerimo v mentorstvo tistih, ki ga potrebujejo. Prav tako lahko med njimi poiščemo kandidate za bodoče naslednike vodij.

Spremljanje napredka po obdobjih

Funkcionalnost matrika 3×3 omogoča spremljanje premikov sodelavcev po matriki − kako so se spreminjale ocene kompetenc in kakšna je bila uspešnost doseganja ciljev po obdobjih (kvartalno, polletno, letno itd.). Grafični prikaz premikov po matriki vodjem, vodstvu in kadrovski službi omogoča celovit pogled, kako sodelavci napredujejo skozi čas in ali so kje odstopanja, ki jih je potrebno nasloviti.

Več informacij o eHRM najdete na spletni strani produkta.

Ne zamudite naših vsebin

Če želite prejemati naše informacije, nam obveščanje dovolite z izborom aktualnih vsebin.

© 2024 - Agitavit