Novica februar 2022

Z digitalizacijo poenostavite kadrovanje

eHRM podpira HR strokovnjake pri učinkovitejšem delu. Z modulom Kadrovanje lahko izbor novih sodelavcev celovito digitalizirate (od priprave razpisa za delovno mesto do odločitve za najustreznejšega kandidata), s čimer proces poenostavite in imate večjo preglednost nad aktivnostmi.

Izbor novega sodelavca je proces, ki zahteva kar nekaj korakov (pripravo razpisa za delovno mesto, pregled prijav, izvedbo razgovorov itd.). Pri večjem številu oddanih prošenj ali odprtih delovnih mest lahko postane zahteven in nepregleden. Z modulom Kadrovanje je proces izbora novih sodelavcev digitaliziranprilagodljiv in enostaven.


Že prvi korak (razpis za delovno mesto) je možno pripraviti znotraj modula. Vse prijave, oddane preko spletne strani, se neposredno beležijo pod ustrezen razpis. Podatki o kandidatih (delovno mesto, na katerega so se prijavili, datumi prijav, spremna pisma, življenjepisi itd.) so tako zbrani na enem mestu.

Preglednost in vključitev sodelavcev v kadrovanje

Pri izboru novega sodelavca je med drugim pomembna preglednost procesa. Ker se koraki v postopku kadrovanja za različna delovna mesta razlikujejo, modul Kadrovanje omogoča opredelitev aktivnosti za vsak aktualen razpis posebej (pregled prijav kadrovska služba, pregled prijav vodja, razgovor itd.).


V izbor novega člana ekipe lahko vključimo več sodelavcev. Ti v eHRM dobijo nalogo za na primer dodaten pregled življenjepisov ali udeležbo na razgovorih. Tako lahko poleg vodje tudi ostali sodelujoči podajo svojo oceno in zapišejo mnenje o kandidatih.


Prav tako je na voljo celovit pogled, v katerem koraku izbora so posamezni kandidati. Da je delo še bolj poenostavljeno, kandidate oziroma tako imenovane kartice kandidatov med aktivnostmi preprosto premikamo s funkcijo primi in spusti (ang. drag and drop).

Z modulom Kadrovanje se proces izbora novih sodelavcev digitalizira in poenostavi, s tem pa imamo večjo preglednost nad aktivnostmi za posamezen razpis.

Več informacij o eHRM najdete na spletni strani produkta.

Želite spoznati eHRM?

© 2024 - Agitavit