Webinar maj 2023

Raznolikost procesa izobraževanj v treh podjetjih

Znanje je gonilo napredka, hkrati pa prispeva k večji samostojnosti, zavzetosti in produktivnosti zaposlenih. Zato je ključno, da podjetja vlagajo v njihovo izobraževanje. Kako sodelavce ustrezno podpreti in spodbuditi k pridobivanju novih znanj? K deljenju dobrih praks smo povabili HR strokovnjakinje iz podjetij KingsBox, Mercator in Agitavit Solutions. 

Izobraževanje zaposlenih prinaša številne prednosti, med drugim ohranja sodelavce »v formi«, spodbuja izboljšanje delovnih veščin ter omogoča stik z najnovejšimi trendi in novostmi, hkrati pa pozitivno vpliva na njihovo motivacijo ter zadovoljstvo. 

V podjetju KingsBox d.o.o. so izobraževalni načrt uskladili s strateškimi cilji podjetja, sodelavcem pa omogočili večjo vključenost pri njegovem kreiranju. Načrt ter njegove prednosti in priložnosti za izboljšave je predstavila HR Manager Živa Cotič Bizjak. Svojo izkušnjo z nadgradnjo obstoječega procesa in konkretne novosti je delila HR Business Partner Maruška Ozimek iz Agitavit Solutions d.o.o., pri deljenju dobrih praks pa se je pridružila tudi Director for HR administration, recruiting and employee development Nataša Lukančič iz podjetja Mercator d.o.o. 

Med drugim smo predstavili:

1. Kako izobraževalni načrt smiselno povezati s strateškimi cilji podjetja.
2. Konkretne primere nadgradnje obstoječega procesa izobraževanj.
3. Dobre prakse izobraževanj sodelavcev iz treh podjetij, različnih po velikosti, panogi in letih poslovanja.

Želite spoznati eHRM?

© 2024 - Agitavit