Novica januar 2023

Hitro in odzivno kadrovanje novih sodelavcev

Da bi izbor ustreznega kandidata potekal čimbolj hitro in kakovostno, je pomembno prijave na razpisano delovno mesto vnesti v kadrovski informacijski sistem. eHRM komponenta za kadrovanje poenostavi in digitalizira vnos prijav, prejetih preko spletne strani.

Prijave na razpisana delovna mesta prihajajo iz različnih virov (elektronska pošta, zaposlitveni portali, zaposlitvena spletna stran podjetja itd.). Za enostavnejšo izvedbo izbora kandidatov in sledenje postopku je prijave smiselno vnesti v kadrovsko informacijsko rešitev, kar pa lahko terja dodatno ročno delo.


Komponenta za kadrovanje v eHRM poenostavi vnos prejetih prijav na razpisana delovna mesta preko spletne strani. Po izpolnitvi zahtevanih podatkov v prijavnem obrazcu, kot so na primer ime, priimek, elektronski naslov in življenjepis, kandidati oddajo prijavo, ta pa se neposredno zabeleži pod ustrezen razpis v vaš sistem eHRM.
»Komponenta za kadrovanje, ki omogoča avtomatski prenos prijave v sistem eHRM, močno zmanjša operativno delo v procesu iskanja in selekcije kadrov. Več časa lahko namenim skrbnemu pregledu prejetih prijav ter bolj učinkovito komuniciram s kandidati, ki zaradi poenostavitve procesa prejmejo hitro in kvalitetno povratno informacijo

Maruška Ozimek, HR Business Partner v Agitavit Solutions d.o.o.


Urejanje zaposlitvenih oglasov na enem mestu

Razpis za delovno mesto lahko pripravite kar znotraj eHRM. V modulu Kadrovanje ustvarite nov razpis, vnesete osnovne podatke ter ga vizualno uredite (dodate slike, izberete vrsto, velikost in barvo pisave). Ko je pripravljen, se preko komponente za kadrovanje enostavno objavi na spletni strani.

Zaposlitvene oglase je možno pripraviti tudi vnaprej in z izbiro datuma določiti, kdaj se bodo samodejno prikazali na spletni strani. Na enak način se lahko določi tudi njihov umik.


eHRM kadrovanje


S komponento za kadrovanje sta objava zaposlitvenih oglasov na spletni strani in proces beleženja prijav na razpisana delovna mesta v kadrovski informacijski sistem hitrejša, enostavnejša in preglednejša. Podatki kandidatov se ob prijavi neposredno zabeležijo v eHRM, s čimer se med drugim zmanjša možnost napak, ki nastajajo pri ročnem vnosu. Prav tako se lahko zaradi hitrejšega pregleda ažurno odzovete na privlačne prijave in vplivate na ugled blagovne znamke delodajalca. Prihranite tudi čas, ki ga lahko usmerite v bolj pomembne strateške naloge.

Več informacij o eHRM najdete na spletni strani produkta.

Želite spoznati eHRM?

© 2024 - Agitavit