Novica avgust 2022

Povratna informacija 360°: učinkovito podprite sodelavce pri rasti

Celovita povratna informacija je ključna za podporo sodelavcem pri učinkovitem delu, sodelovanju in napredku. Podmodul Povratna informacija 360° v eHRM omogoča več nivojski vpogled v izkazovanje kompetenc in vedenj posameznika ter je odlično izhodišče za pripravo načrta za njegov razvoj.

Pri izbiri aktivnosti za osebnostni in karierni razvoj sodelavcev je pomembno, da vemo, kateri so njihovi potenciali in talenti ter kje so priložnosti za rast. Le tako lahko sodelavce ustrezno podpremo pri njihovem delu.    

Podmodul Povratna informacija 360° v eHRM omogoča pridobitev mnenja o delu posameznika od sodelavcev v različnih vlogah (nadrejeni, zaposleni na enakem nivoju in podrejeni). Ti ocenijo sodelavčeve vedenjske lastnosti ter izbrane kompetence, ki so pričakovane za njegovo delovno mesto. Tako lahko na primer ocenijo njegovo odzivnost, sodelovanje, veščino prezentiranja, odnos do dela itd. V povratno informacijo je lahko vključena tudi sodelavčeva samoocena. 
Priprava vprašalnikov po meri 

Za pridobitev celovite povratne informacije sta med drugim pomembni tudi jasnost vprašanj in izbor ustreznega načina podajanja odgovorov (številčno ocenjevanje, besedilni zapis itd.). Funkcionalnost v eHRM omogoča oblikovanje vprašalnika s poljubno vsebino in z možnostjo nastavitve različnih tipov odgovorov.  

Tako na primer sodelavci, ki podajajo mnenje o delu in vedenjskih lastnostih posameznika, svoje izkušnje sodelovanja s sodelavcem ocenijo številčno, njegove močne strani in predloge za napredek pa zapišejo opisno ter jih podkrepijo s primeri.    Podmodul Povratna informacija 360° je odlično orodje za pridobitev celovitega vpogleda v to, kako izkazovanje kompetenc in vedenj posameznika ocenjujejo sodelavci. Z njegovo pomočjo lahko hitreje odkrijemo področja, na katerih je posameznika potrebno podpreti, da bo pri svojem delu še uspešnejši. Koristi pa tudi sodelavcu, saj ta pridobi jasnejšo sliko, na katerih področjih blesti, katere so njegove skrite vrline ter kje se lahko še izboljša.

Več informacij o eHRM najdete na spletni strani produkta.

Želite spoznati eHRM?

© 2024 - Agitavit