Novica maj 2024

Prejeli smo certifikat informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2022

V Agitavitu se zavedamo pomena odgovornega ravnanja z informacijami, zato smo preverili skladnost naših praks z mednarodnim standardom. Revizijo našega sistema upravljanja varovanja informacij smo uspešno opravili in prejeli mednarodno priznani certifikat ISO/IEC 27001:2022. 

Ravnanje z občutljivimi informacijami, kot so finančne informacije, intelektualna lastnina ali podatki o zaposlenih, predstavlja varnostno tveganje. Če do njih pridejo nepooblaščene osebe ali se izgubijo, lahko to neposredno škoduje poslovanju tako podjetja kot tudi strank.  

V Agitavit Solutions z mislijo na zaupanje naših strank varnosti in varovanju informacij namenjamo posebno pozornost, zato smo vzpostavili sistem upravljanja varovanja informacij (SUVI). Presojo o njegovi skladnosti z mednarodnim standardom so pred kratkim opravili strokovnjaki Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, Ljubljana (SIQ) ter nam podelili certifikat ISO 27001:2022.  

Pridobljeni certifikat je potrdilo, da upravljanja z informacijskim kapitalom ne prepuščamo naključju, temveč z uporabo procesnega pristopa obvladujemo vse pogostejša varnostna tveganja ter ohranjamo zaupnost, celovitost in razpoložljivost informacij. Certifikat je hkrati tudi pokazatelj, da cenimo zaupanje naših strank ter vlagamo v grajenje dolgoročnih partnerstev.
 

Slika: Certifikat za sistem vodenja po standardu ISO/IEC 27001:2022


Želite sodelovati z nami?

Pogovorili se bomo o vaših poslovnih izzivih in njihovemu reševanju. Izpolnite obrazec in v kratkem se vam bomo oglasili.

© 2024 - Agitavit