Webinar avgust 2023

Kako smo v Agitavitu nadgradili izobraževanje zaposlenih

V skladu z našimi vrednotami, med katerimi je tudi znanje, se procesi v Agitavitu neprestano spremljajo in po potrebi prilagajajo. Tako je v lanskem letu osvežitev doživel proces izobraževanj zaposlenih. 

Želeli smo namreč izboljšati načrtovanje izobraževanj ter še bolj spodbuditi deljenje novih znanj med sodelavci. Oblikovali smo shemo procesa, ki jo sestavljajo trije ključni koraki − zaznavanje potreb, odobritev ali zavrnitev zahtevka ter aktivnosti po izvedenem izobraževanju. 

Novosti procesa je na dogodku je na dogodku Raznolikost procesa izobraževanj v treh podjetjih predstavila HR Business Partner Maruška Ozimek

Želite spoznati eHRM?

© 2024 - Agitavit